Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-aPočetna stranica
Menu
Pregled Alati Centar znanja Projekti Sandbox

Portal otvorenih podataka Europske unije omogućuje pristup otvorenim podacima koje su objavile institucije i tijela EU-a. Svi podaci koje možete pronaći pomoću ovoga kataloga besplatni su za uporabu i ponovnu uporabu u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

U žarištu

IATE - Interactive terminology for Europe

Uvođenje novog modela podataka radi lakšeg ponovnog korištenja postojećih podataka

Portal otvorenih podataka Europske unije svoj je model podataka promijenio u europski standardni DCAT:  DCAT aplikacijski profil za podatkovne portale u Europi (DCAT-AP). 

Taj model, koji se temelji na rječniku kataloga podataka (DCATza opisivanje skupova podataka iz europskog javnog sektora, omogućava pretraživanje na više podatkovnih portala te olakšava prekogranično i međusektorsko pretraživanje podataka javnog sektora.

Ako želite proučiti nove karakteristike skupova podataka, možete ih vidjeti pomoću našeg API-ja ili SPARQL krajnje točke, ili u Kutku za razvojne programere.

image by Jason Leung - unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019