Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-aIzjava o zaštiti privatnosti
Menu
Pregled Alati Centar znanja Projekti Sandbox

Izjava o zaštiti privatnosti

I. Uvod

Europska unija posvećena je zaštiti privatnosti korisnika. Naša se politika temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

II. Zašto prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo vaše podatke?

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju kako bi se Uredu za publikacije Europske unije (Ured za publikacije) omogućilo da:

 • prepozna neovlaštene korisnike i njihovo djelovanje;
 • prilagodi pristup web-mjestu i osigura da samo ovlašteni korisnici mogu dodavati podatke i mijenjati ih;
 • odgovori na zahtjeve upućene službi za pomoć;
 • šalje informacije o razvoju i uporabi web-mjesta;
 • šalje informacije o poveznicama i novim skupovima podataka korisnicima koji su ih tražili;
 • analizira moguće greške u svrhu poboljšanja web-mjesta;
 • provede anonimne upitnike o uporabi web-mjesta;
 • organizira i prati tečajeve osposobljavanja koji pomažu korisnicima da na najbolji mogući način iskoriste web-mjesto.

Osobni podaci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Vaši se podaci ne smiju koristiti niti u jednu drugu svrhu osim za obavljanje gore navedenih aktivnosti.

III. Tko je odgovoran za obradu vaših podataka? (Kontrolor)

Kontrolor odgovoran za obradu vaših podataka je ravnatelj Ureda za publikacije C.1. Odjel za zajednički portal i portal otvorenih podataka (e-pošta OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Kakve osobne podatke prikupljamo?

Čuvaju se sljedeći osobni podaci i podaci za kontakt.

 • Za ovlaštene korisnike:
  • Korisničko ime, adresa e-pošte, lozinka, ime, organizacija.
 • Za sudionike u internetskom tečaju:
  • Ime, adresa e-pošte, vrijeme, datum i trajanje sudjelovanja
 • Za upravljanje pomoći korisnicima:
  • Poruke e-pošte poslane na op-odp-contact@publications.europa.eu ili ODP-HELPDESK@publications.europa.eu pohranjuju se u tim poštanskim pretincima. Ove poruke sadržavaju adresu e-pošte i mogu sadržavati ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona, faks i organizaciju korisnika.
 • Za korisnike koji predlažu nove skupove podataka:
  • Obavezno: ime, adresa e-pošte, predmet i opis predloženog skupa podataka
  • Neobavezno: zemlja, jezik, vrsta organizacije

V. Kome se otkrivaju vaši podaci?

Prikupljeni osobni podaci smatraju se povjerljivim podacima i koriste ih samo zaposlenici i suradnici Ureda za publikacije te davatelji podataka koji se bave pitanjima povezanim s portalom otvorenih podataka i službom za pomoć.

Osobni podaci ne daju se drugim stranama koje nisu korisnici ili strane posebno navedene u predmetnom pravnom okviru, ne dovodeći u pitanje moguće otkrivanje podataka prenošenjem tijelima nadležnim na nadzor, inspekciju ili regulatorne zadaće u skladu sa zakonodavstvom EU-a (npr. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)) ili tijelima koji provode administrativne ili pravne istrage.

Ured za publikacije neće prenositi osobne podatke trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

VI. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

 • Podaci ovlaštenih korisnika čuvaju se do isteka valjanosti ovlaštenja.
 • Podaci korisnika koji dostavljaju/traže podatke putem e-pošte ili portala i sudionika u osposobljavanju čuvaju se 4 godine.
 • Podaci korisnika koji primaju podatke kao odgovor na prijedlog skupa podataka čuvaju se 4 godine. Ako adresa e-pošte nije valjana, bit će obrisana.

VII. Kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost ili ih ispraviti?

Imate pravo dobiti kopiju svojih osobnih podataka od kontrolora (e-pošta na OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) kako biste provjerili točnost čuvanih podataka i/ili izvršili ispravak ili ažuriranje tih podataka, ako je potrebno.

U cilju zaštite vaše privatnosti i sigurnosti, Ured za publikacije poduzet će sve razumne korake kako bi osigurao provjeru vašeg identiteta prije davanja pristupa, vršenja ispravaka ili brisanja.

VIII. Što činimo kako bismo izbjegli zlouporabu ili neovlašteni pristup?

Ured za publikacije uspostavio je i redovito preispituje i ažurira odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke postupke za zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa, za očuvanje sigurnosti podataka i za zakonitu uporabu svih podataka prikupljenih u svrhe navedene u točki II.

Zaposlenici Ureda za publikacije koji imaju pristup podacima o osobi koja je identificirana ili se može identificirati moraju zaštiti podatke na način koji je u skladu s pravilima iz ove izjave o zaštiti privatnosti, na primjer, ne koristeći podatke niti u jednu drugu svrhu osim za zadaće koje izvršavaju u okviru svojih područja nadležnosti.

IX. Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe?

Obratite nam se na sljedeću adresu e-pošte: op-odp-contact@publications.europa.eu

U slučaju sukoba, pitanja ili pritužbe možete uputiti Službeniku za zaštitu podataka pri Europskoj komisiji ili Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.