Az Európai Unió nyílt hozzáférésű adatainak lelőhelye
EUROPAA nyílt hozzáférésű adatok EU-portáljaFejlesztőknek
Menu
Áttekintés Eszközök Tudástár Projektek Sandbox

Fejlesztőknek

Célunk, hogy a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján rendelkezésre álló uniós adatkészletek minél több külső alkalmazás kifejlesztéséhez szolgáljanak alapul. Ennek érdekében két programozási felületet kínálunk a fejlesztőknek.

A REST architektúrának megfelelő alkalmazásprogramozási felület

A portál adatkészleteihez való hozzáférés egyik módja a REST architektúrának megfelelő („RESTful”) alkalmazásprogramozási felület (API) használata. A portál összes alapfunkciója igénybe vehető ezen a felületen, mely a webes környezetben elvégezhető összes művelet elvégzésére – sőt más műveletek elvégzésére is – alkalmas. A lekért információkat fel lehet tehát használni olyan külső kód segítségével, mellyel hívni lehet a portál alkalmazásprogramozási felületét.

Az alkalmazásprogramozási felület a következő címen érhető el: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

A nyílt hozzáférésű adatok EU-portálja a CKAN egyik alkalmazására épül. A CKAN honlapján hasznos dokumentumok találhatók az API használatáról.

Mind a kérések, mind a válaszok szövegének formátuma JSON (JavaScript objektumjelrendszer, műszaki leírás: RFC 4627). A portál alkalmazásprogramozási felületén többfajta lekérdezésre is lehetőség van (lásd a „Lekérdezési példák” részt).

A Kiadóhivatal infrastruktúrájának sajátosságai miatt minden olyan API-lekérdezést, amely definíció szerint a http protokoll GET-metódusát használja, a POST-metódussal kell végrehajtani.

A REST architektúrájú API használatát biztosító eszközök

Generikus HTTP-kliensek és könyvtárak

A curl egy generikus http-kompatibilis parancssori eszköz, amelynek segítségével lekérdezés végezhető az alkalmazásprogramozási felületen. POST-lekérdezést használó curl indítását lehet elérni például az adatlekérést pontosító „d” hozzátételével, még üres lista esetében is. A lenti lekérdezési példák a curl parancssori eszközön alapulnak.

A legtöbb nagy böngészőalkalmazáshoz rendelkezésre állnak olyan bővítmények, melyek lehetővé teszik API-lekérdezések indítását a böngészőben. Ilyen bővítmény például a Postman for Google Chrome vagy a RESTClient for Mozilla Firefox.

A programozási nyelvek döntő többsége felhasználható az alkalmazásprogramozási felületen történő lekérdezésre – feltéve, hogy van kompatibilis http-kapcsolati komponens, mint például a Javához kifejlesztett Jersey.

Dedikált eszközök

Az alábbi speciális eszközöket kifejezetten abból a célból fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék a REST architektúrájú alkalmazásprogramozási felület használatát. E kliensek közül mindegyik elérhető a Github platformon és elágaztatható az említett programozási nyelveken való testreszabott megoldások kifejlesztése céljából.

Lekérdezési példák

Adatkészletek listájának lekérése JSON formátumban

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Címkelista lekérése JSON formátumban

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Egy bizonyos adatkészlet leírásának lekérése JSON formátumban

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Egy adott lekérdezésnek megfelelő adatkészletek vagy adatforrások keresése

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL-végpont

A nyílt hozzáférésű adatok EU-portálján található adatokhoz való hozzáférés másik módja a SPARQL-interfész használata, amely lehetővé teszi RDF formátumú adatkészlet-leírások lekérdezését.

Amint a portál „Kapcsolt adatok” rovatában is látható, a SPARQL-lekérdezésekhez grafikus felhasználói felület áll rendelkezésre.

A gép által olvasható adatok megadására szolgáló SPARQL-végpont a következő címen található: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep.

A W3C honlapján műszaki leírás található arról, hogyan kell RDF-alapú SPARQL-lekérdezést végezni: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. A nyílt hozzáférésű adatok EU-portálján katalógusba rendezett adatkészletek leírására szolgáló modellekről szintén a „Kapcsolt adatok” rovatban, a „Metaadatszótár” címszó alatt lehet további információkat olvasni.

Eszközök és könyvtárak

Olyan alkalmazások kifejlesztéséhez, melyek révén lekérdezéseket lehet végrehajtani a nyílt hozzáférésű adatok EU-portálján elérhető interfészen, fel lehet használni külső könyvtárakat és alkalmazásokat. Az alábbiakban ezekből mutatunk be néhányat.

SPARQL-kliensek

 • Sesame: Windows-alapú, grafikus felhasználói felületen használható SPARQL-kliens.
 • Twinkle: több platformon futtatható Java-alkalmazás, amely felhasználói interfészt kínál távoli végpontokon végzett SPARQL-lekérdezésekhez.

Könyvtárak

Az alábbi – programozási nyelv szerint rendszerezett – könyvtárak hasznosnak bizonyulhatnak a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján elérhető adatokat felhasználó alkalmazások létrehozása során:

 • Java
  • Jena: az Apache által kifejlesztett projekt. Nyílt forráskódú Java-alapú keretrendszer, amely szemantikus webalkalmazások és kapcsolt adatokra épülő alkalmazások készítésére alkalmas.
  • OpenRDF Sesame : Java-alapú alkalmazásprogramozási felületet biztosít, ahol RDF-adatok kezelésére és lekérdezésére van mód.
 • C
  • Redland: olyan programkönyvtárakból áll, melyek támogatják az RDF szabványt és a SPARQL lekérdező nyelvet.
 • JavaScript
  • A Hercules JavaScript-könyvtárat kínál SPARQL-végpontokon végzett távoli lekérdezésekhez. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a nyílt hozzáférésű adatok EU-portálján rendelkezésre álló adatok felhasználásával fejlett webes alkalmazásokat hozzanak létre.
 • PHP
  • Az EASYRDF egy PHP-könyvtár, amely megkönnyíti a PHP-alkalmazásokban végzett SPARQL-lekérdezések használatát.
 • Python
  • Az RDFLib Python-könyvtárai az RDF-adatok Python-alapú alkalmazásokba történő integrálását szolgálják.

SPARQL-végpont: lekérdezések

A Kapcsolt adatok rovatban példák találhatók arra, milyen lekérdezésekre van mód a nyílt hozzáférésű adatok EU-portálján.