Az Európai Unió nyílt hozzáférésű adatainak lelőhelye
EUROPAA nyílt hozzáférésű adatok EU-portáljaAdatvédelmi nyilatkozat
Menu
Áttekintés Eszközök Tudástár Projektek Sandbox

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Bevezetés

Az Európai Unió elkötelezetten védelmezi a felhasználók adatait. Erre vonatkozó politikája a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

II. Miért gyűjtjük és tároljuk, illetve dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása lehetővé teszi az Európai Unió Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) számára, hogy:

 • azonosítsa a jogosultsággal rendelkező felhasználókat és műveleteiket;
 • személyre szabja a honlaphoz való hozzáférést, és biztosítsa, hogy csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók illeszthessenek be és módosíthassanak adatokat;
 • válaszoljon az ügyfélszolgálatnak címzett kérésekre;
 • információkat küldjön a honlap fejlesztésére és használatára vonatkozóan;
 • információkat küldjön az új adatkészletekről és megadja az azokhoz vezető linkeket az adatkészletekre javaslatot tevő felhasználóknak;
 • a honlap javítása céljából elemezze az esetleges hibákat;
 • névtelen felméréseket végezzen a honlap használatáról;
 • a felhasználókat a honlap adta lehetőségek kihasználásában segítő képzéseket szervezzen és kövessen nyomon.

A személyes adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

Az adatokat kizárólag a fent meghatározott tevékenységek ellátása céljából használjuk fel.

III. Ki felel a személyes adatok feldolgozásáért? (Adatkezelő)

A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő a Kiadóhivatal C.4. egységének vezetője (C.4.: Nyílt hozzáférésű EU-adatok, CORDIS) (e-mail: OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?

Az alábbi azonosító és kapcsolattartási adatokat őrizzük meg:

 • jogosultsággal rendelkező felhasználók esetében:
  • felhasználóazonosító, e-mail cím, jelszó, név, szervezet;
 • online képzés résztvevői esetében:
  • név, e-mail cím, részvétel időpontja és időtartama;
 • amikor segítséget nyújtunk honlapunk felhasználói számára:
  • az op-odp-contact@publications.europa.eu és az ODP-HELPDESK@publications.europa.eu címre küldött e-mail üzeneteket ezekben a postafiókokban archiváljuk. Az archivált üzenetekben megjelenik a feladó e-mail címe, és szerepelhet bennük a név, vezetéknév, levelezési cím, telefonszám, faxszám és a felhasználó szervezetére vonatkozó más információ is;
 • új adatkészletekre javaslatot tevő felhasználók esetében:
  • kötelező adat: név, e-mail cím, a javasolt adatkészlet témája és leírása,
  • nem kötelező adat: ország, nyelv, szervezet típusa.

V. Kinek adjuk meg a felhasználók adatait?

Az összegyűjtött személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat kizárólag a Kiadóhivatal munkatársai és a Kiadóhivatallal szerződésben álló vállalkozások, valamint a nyílt hozzáférésű adatok portálját és az ügyfélszolgálatot érintő ügyekben eljáró adatszolgáltatók használják fel.

Személyes adatokat kizárólag a címzettek, valamint a vonatkozó jogi keretben külön meghatározott felek részére adunk át. Fenntartjuk ugyanakkor a jogot, hogy szükség esetén átadjuk az adatokat azoknak a szerveknek, amelyek az uniós jog értelmében nyomonkövetési, vizsgálati és szabályozási feladatokat látnak el (pl. Európai Csalás Elleni Hivatal [OLAF]), vagy igazgatási, illetve jogi vizsgálatokat végeznek.

A Kiadóhivatal nem ad át személyes adatokat harmadik félnek közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára.

VI. Meddig őrizzük meg az adatokat?

 • Jogosultsággal rendelkező felhasználók esetében az adatokat a jogosultság érvényességének lejártáig tároljuk.
 • E-mailben és a portálon keresztül információkat benyújtó és kérő felhasználók, valamint képzések résztvevői esetében az adatokat négy évig tároljuk.
 • Adatkészletekre tett javaslatra válaszul információt kapó felhasználók esetében az adatokat négy évig tároljuk. Az érvénytelen e-mail címeket töröljük.

VII. Hogyan férhet hozzá a felhasználó az általunk tárolt személyes adataihoz, hogyan ellenőrizheti azok pontosságát, és szükség esetén hogyan helyesbítheti azokat?

A felhasználónak jogában áll az általunk tárolt személyes adatairól másolatot kérni az adatkezelőtől (a következő címre küldött e-mailben: OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) azért, hogy ellenőrizze a tárolt adatok helyességét, és/vagy szükség esetén az adatok helyesbítését vagy frissítését kérje.

A felhasználó magánéletének és biztonságának védelme érdekében a Kiadóhivatal a hozzáférés megadását, a helyesbítést, illetve a törlést megelőzően minden ésszerű lépést megtesz az adott műveletet kérő személy azonosságának ellenőrzése érdekében.

VIII. Mit teszünk a visszaélések és a jogosulatlan hozzáférés ellen?

A Kiadóhivatal az adatok védelme érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és adatkezelési eljárásokat vezetett be, és azokat folyamatosan ellenőrzi és naprakésszé teszi. A hivatal ezen eljárások útján gondoskodik az adatbiztonságról, valamint arról, hogy az adatok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, és felhasználásuk jogszerűen, a II. pontban meghatározott célokra történjen.

A Kiadóhivatal azon munkatársai, akik hozzáféréssel rendelkeznek egy adott azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információkhoz, kötelesek gondoskodni arról, hogy a személyes adatok az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott szabályok szerinti védelemben részesüljenek, például az adatokat kizárólag a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátása során használhatják fel.

IX. Kihez lehet kérdéssel vagy panasszal fordulni?

Ha Önnek kérdése vagy panasza van, a következő e-mail címre írhat nekünk: op-odp-contact@publications.europa.eu

Vitás ügyekben kérdéseit, illetve panaszait az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az európai adatvédelmi biztoshoz> intézheti.