Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasApie portalą
Menu
Apžvalga Priemonės Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Kaip veikia paieškos funkcija

Portale pateikiamas metaduomenų katalogas, kuriuo naudojantis galima rasti ES institucijų ir kitų įstaigų duomenų. Kad jais naudotis būtų paprasčiau, šie metaduomenys pateikiami remiantis bendromis programavimo taisyklėmis ir standartiniais žodynais. Jei reikėtų daugiau informacijos, skaitykite skyrių Susietieji duomenys.

Duomenys pateikiami tiek žmonėms, tiek kompiuteriams tinkamu skaityti formatu ir gali būti naudojami iš karto. Taip pat pateikiama ir programų, kuriose naudojami ES duomenys. Jei reikėtų daugiau informacijos, skaitykite skyrių Programos.

Kokie atvirųjų duomenų privalumai?

Paprastai duomenis galima naudoti nemokamai, jei nurodomas šaltinis (žr. teisinį pranešimą).Labai ribotam duomenų kiekiui taikomos ypatingos naudojimo sąlygos, daugiausia susijusios su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Nuorodos į šias sąlygas pateikiamos atitinkamų duomenų puslapiuose.

Kas pateikiama portale?

Kitas svarbus portalo tikslas – užmegzti artimesnius ryšius su ES atvirųjų duomenų naudotojais. Galite prisidėti:

  • Kas teikia duomenis?
  • teikdami pastabas ir pasiūlymus,
  • dalydamiesi savo programėlėmis arba informacija, kaip panaudojote portale gautus duomenis.

Susisiekite su mumis

Atvirųjų duomenų portalo grupė

Kortelėje „Duomenys“ esantis paieškos laukelis suteikia galimybę ieškoti duomenų rinkinių įrašius paprastą tekstą arba atlikti paiešką konkrečiuose duomenų rinkinių laukeliuose.

Įrašius paprastą tekstą, jo bus ieškoma visuose metaduomenų laukeliuose. Naudojantis po paieškos laukeliu esančiomis akutėmis paieškos sistemos veikimą galima keisti (pažymėti akutę „su visais šiais žodžiais“, „su bet kuriuo iš šių žodžių“ arba „kuriuose yra ši tiksli frazė“).

Norint atlikti paiešką konkrečiame metaduomenų laukelyje, prieš paieškos žodžius įrašomas laukelio pavadinimas. Pavyzdžiui, jei norite ieškoti:

  • žodžio “forest” tik pavadinimo laukelyje, užklausa turi būti title:forest;
  • žodžio “forest” tik apraše, užklausa turi būti notes:forest;
  • žodžio “forest” tik kaip raktažodžio, užklausa turi būti tags:forest.

Jei paieška grindžiama versijos numeriu, keitimo arba paskelbimo datomis, užklausos turi būti tokios:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Laukelių sąrašas pateikiamas specifikacijų lentelėje (SCAN laukelių skiltyje)

Susijusios atvirųjų duomenų svetainės