Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasProgramuotojų kampelis
Menu
Apžvalga Priemonės Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Programuotojų kampelis

ES atvirųjų duomenų portalo paskirtis – skatinti naudoti ES duomenų rinkinius trečiųjų šalių programoms kurti. Kad programuotojams būtų lengviau, pateikiamos dvi programavimo sąsajos.

REST API prieiga

Vienas iš galimų prieigos prie ES atvirųjų duomenų portalo būdų yra REST API sąsaja. Visos esminės portalo funkcijos prieinamos naudojant API sąsają, kurioje yra viskas, ką galima padaryti su interneto sąsaja, ir dar daugiau. Todėl gautą informaciją gali naudoti išorinė programa, kuri kreipiasi į portalo API sąsają.

Programavimo reikmėms skirtą API sąsają galima rasti adresu http://data.europa.eu/euodp/data/api/

ES atvirųjų duomenų portale naudojama CKAN programa. Jos svetainėje galite rasti šios API sąsajos dokumentaciją.

Užklausų ir atsakymų teksto formatas yra JSON (apibrėžta RFC 4627). Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, ką galima padaryti programoje naudojant REST API sąsają.

Dėl Leidinių biuro infrastruktūros ypatumų visos API užklausos, kurios paprastai būtų tvarkomos naudojant HTTP protokolo metodą GET, turi būti teikiamos naudojant metodą POST.

REST API sąsajos naudojimo įrankiai

Daugybiniai HTTP klientai ir bibliotekos

curl yra daugybinis http komandinės eilutės įrankis, kurį galima panaudoti norint pateikti užklausą API sąsajai. Naudojant POST užklausas galima nurodyti naudoti curl, pavyzdžiui, pridedant duomenų parinktį -'d' net ir su tuščiu sąrašu. Jis bus panaudotas toliau pateiktose pavyzdinėse užklausose.

Kai kurioms populiariausioms naršyklėms sukurta plėtinių, dėl kurių API sąsajos užklausas galima sukurti pačoje naršyklėje, pavyzdžiui „Postman“ naršyklei „Google Chrome“ arba „RESTClient“ naršyklei „Mozilla Firefox“.

API sąsajos užklausoms kurti tinka dauguma programavimo kalbų, jeigu tik yra tinkamas HTTP jungties komponentas, pavyzdžiui, Jersey programavimo kalbai „Java“.

Skirtiniai įrankiai

Yra sukurta tam tikrų specialių įrankių, kurie padeda naudotis likusia REST API sąsaja. Visos šios kliento programos prieinamos platformoje „Github“, jomis naudojantis galima parengti individualizuotų sprendimų minėtomis programavimo kalbomis.

Užklausų pavyzdžiai

Gauti duomenų rinkinių JSON formatu sąrašą

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Gauti žymių JSON formatu sąrašą

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Gauti tam tikro duomenų rinkinio JSON formatu aprašą

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Ieškoti užklausą atitinkančių duomenų rinkinių arba išteklių

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL prieigos taškas

ES atvirųjų duomenų portalu naudotis taip pat galima pasitelkus kompiuterio skaitomą SPARQL prieigos tašką, per kurį galima teikti duomenų rinkinių RDF aprašų užklausas.

Kaip parodyta susietųjų duomenų puslapyje, SPARQL užklausoms teikti yra parengta grafinė naudotojo sąsaja.

Programavimo reikmėms skirtą kompiuterio skaitomą prieigos tašką galima rasti adresu http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQL specifikacijas galima rasti W3C svetainėje http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. ES atvirųjų duomenų portale kataloguotų duomenų rinkinių aprašų modeliai aprašyti susietųjų duomenų puslapyje pateiktame metaduomenų žodyne.

Įrankiai ir bibliotekos

Užklausų teikimo per ES atvirųjų duomenų portalo prieigos tašką programoms kurti galima naudotis trečiųjų šalių bibliotekomis ir programomis. Čia pateikiama keletas tokių sprendimų pavyzdžių.

SPARQL kliento programos

 • Sesame client yra „Windows“ SPARQL kliento programa, turinti grafinę naudotojo sąsają.
 • Twinkle yra daugeliui platformų skirta „Java“ programa, turinti naudotojo sąsają SPARQL užklausoms siųsti į nuotolinius prieigos taškus.

Bibliotekos

Čia pateikiamos kelios pagal programavimo kalbas surūšiuotos bibliotekos, kurios tinka programoms, naudojančioms ES atvirųjų duomenų portalo duomenis, kurti.

 • Java
  • Jena yra „Apache“ projektas. Tai atviroji „Java“ sistema, skirta semantinėms interneto ir susietųjų duomenų programoms kurti.
  • OpenRDF Sesame turi „Java“ API sąsają, skirtą RDF duomenų tvarkymui ir užklausoms.
 • C
  • Redland yra C bibliotekų rinkinys, skirtas RDF ir SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules tai „JavaScript“ biblioteka, skirta užklausoms siųsti į nuotolinius SPARQL prieigos taškus. Ja naudojantis galima kurti daugiafunkcines interneto programas, naudojančias ES atvirojo duomenų portalo duomenis.
 • PHP
  • EASYRDF yra PHP biblioteka, skirta padėti naudoti SPARQL užklausas jūsų sukurtose PHP programose.
 • Python
  • RDFLib tai „Python“ bibliotekų rinkinys, skirtas RDF duomenims programavimo kalba „Python“ parašytose programose naudoti.

SPARQL prieigos taško užklausų pavyzdžiai

Pateikiama užklausų, kurias galima atlikti ES atvirųjų duomenų portalo susietųjų duomenų puslapyje, pavyzdžių.