Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsPar datu portālu
Menu
Pārskats Rīki Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Kā darbojas meklēšanas funkcija?

Portālā ir pieejams metadatu katalogs, kurā ir ES iestāžu un citu struktūru sniegtie dati. Lai sekmētu atkārtotu izmantošanu, metadati ir kodēti pēc vienotiem noteikumiem un izmantoti standartizēti vārdu krājumi. Sīkāk var izlasīt sadaļā Saistītie dati.

Dati pieejami tūlītējai izmantošanai formātos, ko spēj izlasīt tiklab cilvēks, kā arī mašīna. Te atradīsit arī vairākas lietojumprogrammas, kas izstrādātas tieši ES datiem.Sīkāk var izlasīt sadaļā Lietojumprogrammas.

Brīvi pieejami dati — kādi ir ieguvumi?

Kā likums, datus var izmantot par velti, ja vien ir norādīta atsauce uz avotu (sk. juridisko paziņojumu).Ir neliels datu kopums, uz kuriem attiecas īpaši noteikumi par atkārtotu izmantošanu, un tie galvenokārt ir saistīti ar trešās puses intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Attiecīgo datu lapās ir atrodama saite, kas ved uz šiem noteikumiem.

Kam kalpo portāls?

Svarīgs portāla uzdevums ir piedāvāt kontaktpunktu ES atvērto datu lietotājiem. Šo portālu var izmantot, lai

  • Kurš nodrošina datus?
  • sniegtu mums atsauksmes un ierosinājumus,
  • padalītos savās lietojumprogrammās vai informētu, kā izmantojat šī portāla datus.

Uz sazināšanos!

Atvērto datu portāla komanda

Datu cilnē ir meklēšanas lauks, kurā var meklēt datu kopas, ievadot jebkādu tekstu. Var meklēt arī konkrētos datu kopu laukos.

Ievadot jebkādu tekstu, tas tiks meklēts visos metadatu laukos. Meklēšanu var konkretizēt, zem meklēšanas lauka atķeksējot radiopogu “kur ir visi šie vārdi“, “kur ir jebkurš no šiem vārdiem” vai “kur ir tieši tāda frāze”.

Lai meklētu konkrētā metadatu laukā, meklējamās frāzes sākumā var pievienot lauka nosaukumu. Piemēram, ja vēlaties meklēt

  • vārdu “forest” tikai nosaukumā, jāievada frāze title:forest
  • vārdu “forest” tikai aprakstā, jāievada notes:forest
  • vārdu “forest” tikai kā atslēgvārdu, jāievada tags:forest

Lai meklētu versijas numuru, grozījuma vai izdošanas datumu, meklēšanas logā attiecīgi jāievada:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Dažādie metadatu lauki ir uzskaitīti metadatu vārdnīcā (stabiņā ar CKAN laukiem).

Saistītas tīmekļa vietnes ar atvērtiem datiem