Please note that the site will be under maintenance on Monday 24/7 between 09:00 and 14:00. We apologise for any possible service disruption.

Rādīt rezultātus:: ?

Pieejamo datu kopu skaits: 10849

Ierosiniet datu kopu

Vai ir kāda datu kopa, ko vēlaties atrast portālā?

Ierosiniet>>

Pārlūkot datu kopas pa tematiem vai grupām

  • Sociālie jautājumi

  • Zinātne

  • Vide

  • Nodarbinātība un darba apstākļi

  • Ekonomika

  • Finanses

  • Tirdzniecība

  • Ražošana, tehnoloģija un pētniecība

Skatītākie termini

Skatīt visu » Publicētāji

Eiropas Parlaments (53 datu kopas) Eiropas Savienības Padome (3 datu kopas) Eiropas Komisija (9807 datu kopas)

Eiropas Centrālā banka (30 datu kopas) Eiropas Ārējās darbības dienests (1 datu kopas) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2 datu kopas) Reģionu komiteja (2 datu kopas) Eiropas Investīciju banka (2 datu kopas) Eiropas Ombuds (1 datu kopas) Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (4 datu kopas) ES struktūra vai aģentūra (944 datu kopas)

Kāds ir šī datu portāla mērķis?

Meklējat ērtu piekļuvi ES datiem? Vēlaties datus izmantot izpētei, raksta sagatavošanai, lietojumprogrammai vai kam citam?

Šeit ir īstā vieta, kur to var izdarīt. ES atklāto datu portālā var ērti atrast aizvien vairāk datu, kurus sagatavojušas Eiropas Savienības iestādes un citas struktūras.

Datus var brīvi izmantot vairākkārtīgi, sasaistīt un izplatīt komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.