Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES atklāto datu portāls Dati Publicētājs Komunikācijas ģenerāldirektorāts Special Eurobarometer 457: Coach...