Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES atklāto datu portāls Dati Publicētājs Eurofound European Company Survey 2004