Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAAtklāto datu portāls Dati Publicētājs Publikāciju birojs “EuroVoc”, Eiropas Savienības da... EuroVoc SKOS/RDF application ...