Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsIzstrādātājiem
Menu
Pārskats Rīki Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Izstrādātājiem

ES Atvērto datu portāls veicina ES datu kopu izmantošanu dažādu programmu izstrādē. Izstrādātājiem šeit ir piedāvātas divas lietojumprogrammas saskarnes.

Piekļuve ar REST API

Viens veids, kā var piekļūt ES Atvērto datu portālam, ir izmantot lietojumprogrammas saskarni REST API. Ar šo saskarni var pārvaldīt visas portāla pamatfunkcijas, un tai ir visas tīmekļa saskarnes iespējas un vēl citas. Tādā veidā informāciju var izmantot ar ārējo kodu, kurš izsauc portāla API.

Programmēšanas vajadzībām šo saskarni var atrast šeit: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

ES Atvērto datu portāls izmanto CKAN platformas lietotni. Šajā vietnē varat izlasīt vairāk par API.

Gan vaicājumi, gan atbildes ir JSON formātā (atbilstoši RFC 4627). Šeit zemāk ir daži piemēri tam, kādas iespējas REST API piedāvā jūsu programmai.

Publikāciju biroja infrastruktūras īpatnību dēļ visi API vaicājumi jāizveido ar POST metodi, lai arī pēc definīcijas tiem jābūt pieejamiem ar HTTP protokola GET metodi.

REST API izmantošanas rīki

Vispārēji HTTP klienti un bibliotēkas

Curl ir vispārēja http programmēšanas valoda, ko var izmantot, lai izveidotu API adresētus vaicājumus. Var likt CURL izmantot POST vaicājumus, piemēram, pievienojot datu alternatīvu - “d”, arī ar tukšu sarakstu. Tā ir lietota turpmāk sniegtajos vaicājumu piemēros.

API vaicājumu izveidei var izmantot lielāko daļu populārāko tīmekļa pārlūkprogrammu, pateicoties īpašam pārlūkprogrammas paplašinājumam, piemēram, Google Chrome pārlūkprogrammā tas ir Postman, bet Mozilla Firefox izmanto RESTClient.

Vaicājumiem var izmantot lielāko daļu programmēšanas valodu, ja vien tām ir saderīga HTTP savienojuma komponente, piemēram, Jersey programmēšanas valodai Java.

Īpaši rīki

Lai atvieglotu REST API izmantošanu, ir izstrādāti speciāli rīki. Visi šie klienti ir pieejami "GitHub" un tos var izmantot, lai izstrādātu īpaši pielāgotus risinājumus minētajās programmēšanas valodās.

Vaicājumu piemēri

Iegūt datu kopu sarakstu JSON formātā

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Iegūt tagu sarakstu JSON formātā

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Iegūt konkrētas datu kopas aprakstu JSON formātā

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Meklēt datu kopas vai resursus, kas atbilst vaicājumam

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL

Vēl viens veids, kā var izmantot ES Atvērto datu portālu, ir ar vaicājumu valodas SPARQL palīdzību, kas spēj meklēt datu kopu aprakstus RDF formātā.

Kā parādīts cilnē "Saistītie dati", SPARQL vaicājumus var ievadīt grafiskā lietotāja saskarnē.

Šeit var iegūt mašīnlasāmu SPARQL galapunktu programmēšanas vajadzībām: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQL specifikācijas ir W3C tīmekļa lapā: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Cilnē “Saistītie dati” zem virsraksta “Metadatu elementu kopa” var uzzināt, pēc kāda parauga ir aprakstītas ES Atvērto datu portālā esošās datu kopas.

Rīki un bibliotēkas

Lai izstrādātu programmas, kuras spēj paņemt datus no ES Atvērto datu portāla ar SPARQL, var izmantot dažādas citas bibliotēkas un lietojumprogrammas. Šeit zemāk ir daži šādu risinājumu piemēri.

SPARQL klienti

 • Sesame client ir Windows SPARQL klients ar grafisku lietotāja saskarni.
 • Twinkle ir Java daudzplatformu lietojumprogramma, kas piedāvā lietotāja saskarni, kura atbildes uz SPARQL vaicājumiem meklē attālos galapunktos.

Bibliotēkas

Šeit ir minētas dažas no bibliotēkām, kuras var izmantot programmu izstrādē, izmantojot datus no ES Atvērto datu portāla. Bibliotēkas ir sakārtotas pēc programmēšanas valodas.

 • Java
  • Jena ir Apache projekts. Tā ir atklātā koda Java struktūra semantiskā tīmekļa un saistīto datu lietojumprogrammu izstrādei.
  • OpenRDF Sesame piedāvā Java API, kas apstrādā un meklē RDF datus.
 • C
  • Redland ir C bibliotēku kopums, kas atbalsta RDF un SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules piedāvā JavaScript bibliotēku SPARQL vaicājumiem. Ar šīs bibliotēkas palīdzību var izstrādāt visaptverošas tīmekļa lietojumprogrammas, izmantojot ES Atvērto datu portāla informāciju.
 • PHP
  • EASYRDF ir PHP bibliotēka, kas ļauj vieglāk izmantot SPARQL vaicājumus jūsu PHP programmā.
 • Python
  • RDFLib piedāvā vairākas Python bibliotēkas, no kurām iekļaut RDF datus Python lietojumprogrammā.

SPARQL: vaicājumu piemēri

Piemērus tam, kādus vaicājumus var veikt, atradīsiet ES Atvērto datu portāla lapā "Saistītie dati".