Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsSākums
Menu
Pārskats Rīki Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Eiropas Savienības Atvērto datu portāls sniedz pieeju atvērtajiem datiem, ko publicē ES iestādes un struktūras. Visus šajā katalogā atrodamos datus atļauts lietot un pārpublicēt gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem.

Uzmanības centrā

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Kā mēs varam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas?

Bīstamu klimata pārmaiņu nepieļaušana ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības prioritātēm.

Pārejot uz kurināmo ar mazāku oglekļa intensitāti un vairāk izmantojot atjaunojamos energoresursus, energoefektivitātes jomā jau ir panākts progress. Ielūkojieties Eurostat sagatavotajā publikācijā “Shedding light on energy in the EU” (Informācija par enerģētiku ES)! Tur atradīsiet grafiku, kas parāda, kā Es samazinājušās emisijas.

ES Atvērto datu portālā atrodamas vairākas detalizētu ES līmeņa datu kopas par siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šos datus varat apskatīt ekrānā vai lejupielādēt turpmākai izmantošanai.

 

Twitter


EIROPAS DATU PORTĀLS
Eiropas publiskā sektora dati
Ja meklējat datus no kādas konkrētas Eiropas valsts, varat apmeklēt arī Eiropas datu portālu.