Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUOver
Menu
Overzicht Tools Kennisbank Projecten Sandbox

Hoe de zoekfunctie werkt

U vindt hier een metadatacatalogus van allerlei datasets van EU-instellingen en andere organen. Makkelijk in het gebruik omdat ze zijn gebaseerd op algemene coderingsregels en standaardvocabularia. Kijk voor meer informatie onder Linked data.

De gegevens zijn niet alleen als gewone tekst, maar ook in machineleesbare vorm verkrijgbaar. Verder vindt u op de site voorbeelden van applicaties die op EU-gegevens zijn gebaseerd.Kijk voor meer informatie onder Applicaties.

Open data: de voordelen

In het algemeen kunt u de gegevens gratis downloaden, verwerken en publiceren, op voorwaarde dat u de bron vermeldt (zie juridische mededeling).Voor een klein aantal datasets gelden bijzondere voorwaarden, meestal om de intellectuele-eigendomsrechten van derden te beschermen. Als dat zo is, dan vindt u een link naar die voorwaarden op de pagina van de betrokken dataset.

Waarvoor dient het portaal?

Een andere belangrijke doelstelling van het portaal is een bredere samenwerking met gebruikers van EU-data. U kunt ons zelf helpen met:

  • Wie levert de data?
  • feedback en suggesties, en
  • informatie over de apps die u heeft gemaakt of over andere toepassingen van EU-gegevens.

Vertel ons wat u ervan vindt!

Het Opendataportaalteam

Met het zoekvenster op het tabblad "Data" kunt u met behulp van platte tekst naar datasets zoeken. U kunt uw zoekopdracht eventueel beperken tot een bepaald metadataveld.

Als u op platte tekst zoekt, wordt in alle velden van de metagegevens gezocht naar de ingevoerde tekst. Met de keuzerondjes onder het zoekvenster kunt u het gedrag van de zoekmachine beïnvloeden door te kiezen uit "alle woorden", "een of meer woorden" en "exact deze woorden".

Om uw zoekopdracht tot bepaalde metadata te beperken, moet u de naam van het metadataveld voor het zoekwoord zetten. Zoekt u bijvoorbeeld naar:

  • het woord “forest” in de titel, dan moet u title:forest intypen
  • het woord “forest” in de beschrijving, dan moet u notes:forest intypen
  • het woord “forest” als trefwoord, dan moet u tags:forest intypen

Zoekt u naar een versienummer, wijzigingsdatum of publicatiedatum, dan luiden de zoekopdrachten achtereenvolgens:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

De lijst van metadatavelden vindt u in de werkbladspecificatie (in de kolom met CKAN-veldnamen).

Andere sites voor open data