Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUVoor ontwikkelaars
Menu
Overzicht Tools Kennisbank Projecten Sandbox

Voor ontwikkelaars

Het opendataportaal van de EU moedigt u aan de EU-datasets te gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Hiervoor stellen we twee interfaces voor.

REST API

De eerste mogelijkheid is de REST API. Alle belangrijke functies van het portaal zijn beschikbaar via de API, zelfs meer dan wat u met de web-interface kunt doen. Al die informatie kunt u dus vanuit uw applicatie via de API oproepen.

De API is beschikbaar op: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Het opendataportaal van de EU is gebaseerd op CKAN. Op de website hiervan vindt u documentatie over de API.

Het formaat voor aanvragen en antwoorden is JSON (zie RFC 4627). Onderaan vindt u enkele voorbeelden van wat u met de REST API kunt doen.

Vanwege de infrastructuur van het Publicatiebureau zijn API-verzoeken die normaliter via de GET-methode van het HTTP-protocol beschikbaar zijn, via de POST-methode worden gedaan.

Tools voor de REST API

HTTP-clients en -libraries

cURL is een generische http command-line tool die kan worden gebruikt om de API een vraag voor te leggen. Door bijvoorbeeld curl met het argument –d te gebruiken, kunt u het systeem dwingen de POST-methode te gebruiken, zelfs bij een lege lijst. Het wordt gebruikt in enkele voorbeelden hieronder.

Er zijn extensies voor de meest gangbare browsers, waarmee u vragen voor de API binnen de browser kunt opstellen, bijvoorbeeld Postman for Google Chrome en RESTClient for Mozilla Firefox.

U kunt de meeste programmeertalen gebruiken mits er een compatibele HTTP connection component is, zoals Jersey voor Java.

Speciale tools

Er zijn speciale tools ontwikkeld voor het gebruik van de REST API. Al deze clients kunt u op Github vinden. U kunt ze gebruiken als uitgangspunt voor de ontwikkeling van uw eigen oplossing in een van de genoemde programmeertalen.

Voorbeelden van vragen

Geef een lijst van de datasets in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Geef een lijst van de tags in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Geef een beschrijving van een bepaalde dataset in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Zoek datasets of bronnen die aan een zoekopdracht beantwoorden

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL-endpoint

Een andere toegangswijze voor het Opendataportaal van de EU is het machineleesbare SPARQL-endpoint waarmee u de RDF-beschrijvingen van datasets kunt doorzoeken.

Op de pagina "Linked data" vindt u een webinterface voor uw SPARQL-zoekopdrachten.

Voor programmeringsdoeleinden is een machineleesbaar endpoint beschikbaar op: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Specificaties over SPARQL vindt u op de W3C-website: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. De modellen die gebruikt worden om datasets op het opendataportaal van de EU te beschrijven, zijn te vinden op de pagina "Linked data" onder "Vocabularium metadata".

Tools en libraries

Om toepassingen te maken voor zoekopdrachten op het endpoint van het Opendataportaal van de EU kunt u libraries en toepassingen van derden gebruiken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

SPARQL-clients

 • Sesame client is een Windows SPARQL-client met een grafische interface.
 • Twinkle is een Java-applicatie (alle platforms) met een interface voor SPARQL-zoekopdrachten op remote endpoints.

Libraries

Hier vindt u enkele libraries, ingedeeld volgens programmeertaal, die u kunt gebruiken om toepassingen te maken met de gegevens van het opendataportaal van de EU.

 • Java
  • Jena is een project van Apache. Het is een open source-Javaframework voor semantic web- en linked data-toepassingen.
  • OpenRDF Sesame biedt u een Java-API om RDF-data te verwerken en op te zoeken.
 • C
  • Redland is een verzameling C-libraries die RDF en SPARQL ondersteunen.
 • JavaScript
  • Hercules heeft een JavaScript-library om het remote SPARQL-endpoint te bevragen. U kunt er krachtige webapplicaties mee bouwen op basis van gegevens uit het opendataportaal van de EU.
 • PHP
  • EASYRDF is een PHP-library die het gebruik van SPARQL-zoekopdrachten in uw PHP-toepassing vergemakkelijkt.
 • Python
  • RDFLib heeft een verzameling Python-libraries waarmee u RDF-gegevens kunt invoegen in een Python-toepassing.

SPARQL-endpoint: voorbeelden van zoekopdrachten

Voorbeelden van mogelijke zoekopdrachten vindt u op de pagina Linked data van het opendataportaal van de EU.