Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUVoor ontwikkelaars
Menu

Voor ontwikkelaars

Het Opendataportaal van de EU moedigt u aan de EU-datasets te gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor derden. Hiervoor stellen we ontwikkelaars twee interfaces voor.

REST API

Een eerste mogelijkheid om toegang te krijgen tot het Opendataportaal van de EU is de REST API. Alle belangrijke functies van het portaal zijn beschikbaar via de API (application programming interface — interface voor applicatieontwikkeling), die zelfs meer omvat dan wat u met de webinterface kunt doen. Al die informatie kunt u dus vanuit uw applicatie via de API oproepen.

Voor programmeringsdoeleinden is de API beschikbaar op: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Het Opendataportaal van de EU is gebaseerd op het platvorm CKAN. Op de website hiervan vindt u documentatie over de API.

Het formaat voor het coderen van verzoeken en antwoorden is JSON (zie RFC 4627). Onderaan vindt u enkele voorbeelden van wat u met de REST API kunt doen in uw applicatie.

Vanwege de infrastructuur van het Publicatiebureau moeten API-verzoeken die normaliter via de GET-methode van het HTTP-protocol worden behandeld, via de POST-methode worden uitgevoerd.

Tools voor de REST API

Generische HTTP-clients en -libraries

curl is een generische „http command-line”-tool die kan worden gebruikt om via de API een verzoek in te dienen. Door bijvoorbeeld de optie „–d” (data) toe te voegen, kunt u curl dwingen de POST-methode te gebruiken, zelfs bij een lege lijst. De tool wordt gebruikt in enkele zoekvoorbeelden hieronder.

Er zijn extensies voor de meest gangbare browsers voorhanden, waarmee u verzoeken aan de API binnen de browser kunt opstellen, bijvoorbeeld Postman for Google Chrome en RESTClient for Mozilla Firefox.

U kunt de meeste programmeertalen gebruiken voor zoekopdrachten via de API mits er een compatibele „HTTP connection component” is, zoals Jersey voor Java.

Speciale tools

Er zijn speciale tools ontwikkeld om het gebruik van de REST API te vergemakkelijken. Al deze clients kunt u op Github vinden. U kunt ze gebruiken als uitgangspunt voor de ontwikkeling van uw op laat gemaakte toepassing in een van de genoemde programmeertalen.

Voorbeelden van zoekopdrachten

Geef een lijst van de datasets in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/action/package_list -d'{}'

Geef een lijst van de tags in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/action/tag_list -d'{}'

Geef een beschrijving van een bepaalde dataset in JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Zoek datasets of bronnen die aan een zoekopdracht beantwoorden

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL-endpoint

Een andere toegangswijze voor het Opendataportaal van de EU is het machineleesbare SPARQL-endpoint waarmee u de RDF-beschrijvingen van datasets kunt doorzoeken.

Op de pagina „Linked data” vindt u een webinterface om uw SPARQL-zoekopdrachten in te geven.

Voor programmeringsdoeleinden is een machineleesbaar endpoint beschikbaar op: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Specificaties over SPARQL vindt u op de W3C-website: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. De modellen die worden gebruikt om datasets op het Opendataportaal van de EU te beschrijven, zijn te vinden op de pagina „Linked data”, onder „Vocabularium metadata”.

Tools en libraries

Om toepassingen te maken voor zoekopdrachten op het endpoint van het Opendataportaal van de EU kunt u libraries en toepassingen van derden gebruiken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

SPARQL-clients

 • Sesame client is een Windows SPARQL-client met een grafische interface.
 • Twinkle is een Java-applicatie (alle platforms) met een interface voor SPARQL-zoekopdrachten op remote endpoints.

Libraries

Hier vindt u enkele libraries, ingedeeld volgens programmeertaal, die u kunt gebruiken om applicaties te maken met de data van het Opendataportaal van de EU.

 • Java
  • Jena is een project van Apache. Het is een open source-Javaframework voor semantic web- en linked data-toepassingen.
  • OpenRDF Sesame biedt u een Java-API om RDF-data te verwerken en op te zoeken.
 • C
  • Redland is een verzameling C-libraries die RDF en SPARQL ondersteunen.
 • JavaScript
  • Hercules heeft een JavaScript-library om het remote SPARQL-endpoint te bevragen. U kunt er krachtige webapplicaties mee bouwen op basis van data uit het Opendataportaal van de EU.
 • PHP
  • EASYRDF is een PHP-library die het gebruik van SPARQL-zoekopdrachten in uw PHP-toepassing vergemakkelijkt.
 • Python
  • RDFLib heeft een verzameling Python-libraries waarmee u RDF-gegevens kunt invoegen in een Python-applicatie.

SPARQL-endpoint: voorbeelden van zoekopdrachten

Voorbeelden van mogelijke zoekopdrachten vindt u op de pagina „Linked data” van het Opendataportaal van de EU.