Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UEInformacje
Menu
Widok ogólny Narzędzia Zasoby edukacyjne Projekty Sandbox

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej oferuje dostęp do stale rosnącej liczby danych z instytucji Unii Europejskiej oraz innych organów unijnych. Dane te można wykorzystywać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Łatwy i bezpłatny dostęp do danych ma umożliwić ich wykorzystywanie w innowacyjny sposób i uwolnić ich potencjał gospodarczy. Portal ma również sprawić, że instytucje i inne organy UE staną się bardziej otwarte i łatwiej je będzie rozliczać z podejmowanych działań.

Portal Otwartych Danych UE w skrócie

Portal Otwartych Danych UE

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej został utworzony w 2012 r. na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2011/833/UE w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

Wszystkie instytucje UE proszone są o publiczne udostępnianie, w miarę możliwości, swoich danych. Dzięki temu dane te można wykorzystywać bezpłatnie i bez ograniczeń wynikających z praw autorskich.

Otwarte dane – jakie korzyści niosą ze sobą?

Umożliwienie ogółowi społeczeństwa wykorzystywania danych:

  • pobudza rozwój gospodarczy w UE,
  • poprawia przejrzystość działania instytucji UE.

Udostępniane dane obejmują:

  • dane geograficzne, geopolityczne i finansowe,
  • statystyki,
  • wyniki wyborów,
  • akty prawne,
  • dane na temat przestępczości, zdrowia, środowiska, transportu i badań naukowych.

Wszystkie te dane są dostępne bezpłatnie. Można je wykorzystywać w bazach danych, sprawozdaniach lub projektach. Instytucje UE oraz inne organy unijne udostępniają dane w różnych formatach cyfrowych.

Zasadniczo dane można wykorzystywać bezpłatnie, o ile podane zostanie ich źródło (zob. Informacja prawna). Niewielka liczba danych podlega szczególnym warunkom dotyczącym ich ponownego wykorzystywania, związanym przeważnie z ochroną praw własności intelektualnej osób trzecich. Link do tych warunków można znaleźć na odpowiednich stronach z danymi.

Do czego służy portal?

Zapewnia on:

Zespół tworzący portal otwartych danych

Stronę internetową tworzy nieduży międzynarodowy zespół działający przy Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. Współpracuje on z dostawcami danych w celu ujednolicenia danych i ułatwienia do nich dostępu. Jego celem jest zapewnienie tym danym możliwie jak największej widoczności.

Zespół nieustannie pracuje nad udoskonaleniem portalu otwartych danych. Obecnie zajmuje się on wdrażaniem słownika katalogu danych (DCAT) oraz realizacją projektu dotyczącego wizualizacji.

Bannery portalu otwartych danych

250x250

468x60

180x150

728x90