Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UEInformacje
Menu
Widok ogólny Narzędzia Zasoby edukacyjne Projekty Sandbox

Jak działa wyszukiwanie?

Portal zawiera katalog metadanych dający dostęp do danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Aby ułatwić ich ponowne wykorzystanie, metadane te kodowane są według jednolitych zasad, z wykorzystaniem ustandaryzowanych słowników. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę Powiązane dane.

Dane są dostępne zarówno w formacie czytelnym dla człowieka, jak i formacie do odczytu zautomatyzowanego i nadają się do bezpośredniego wykorzystania. Portal zawiera również różne aplikacje, które powstały w oparciu o dane UE.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę Aplikacje.

Otwarte dane – jakie korzyści niosą ze sobą?

Dane można zasadniczo wykorzystywać bezpłatnie, o ile podane zostanie ich źródło (zob. Informację prawną).Szczególne warunki wykorzystania danych dotyczą niewielkiego zakresu danych – w większości przypadków chodzi o ochronę praw własności intelektualnej osób trzecich. Link do tych warunków można znaleźć na odpowiednich stronach z danymi.

Do czego służy portal?

Kolejnym istotnym celem jest nawiązanie współpracy z użytkownikami w celu rozwoju otwartych danych UE. Współpraca ta polegać może na:

  • Kto może dostarczać dane?
  • przekazywanie komentarzy i sugestii, oraz
  • dzieleniu się swoimi aplikacjami oraz informacjami o tym, jak zostały wykorzystane dane z portalu.

Skontaktuj się z nami

Zespół tworzący Portal Otwartych Danych

Pole wyszukiwania w zakładce danych umożliwia wyszukiwanie zbiorów danych z wykorzystaniem zwykłego tekstu lub przy pomocy poszczególnych pól zbiorów danych.

W przypadku zwykłego tekstu, dany tekst będzie wyszukiwany we wszystkich polach metadanych. Dzięki przyciskom znajdującym się poniżej pola wyszukiwania można ograniczyć rezultaty wyszukiwania poprzez wybranie opcji „wszystkie te słowa”, „którekolwiek ze słów” lub „dokładne wyrażenie”.

Aby rozpocząć wyszukiwanie za pomocą wybranego pola metadanych, wyszukiwaną frazę powinna poprzedzać nazwa tego pola. Na przykład, aby znaleźć słowo:

  • “forest” tylko w polu tytułu, fraza wyszukiwania powinna wyglądać następująco title:forest
  • "forest" tylko w polu opisu, fraza wyszukiwania powinna wyglądać następująco notes:forest
  • "forest" tylko jako słowo kluczowe, fraza wyszukiwania powinna wyglądać następująco tags:forest

Aby wyszukać numer wersji, daty modyfikacji lub wydań, fraza wyszukiwania powinna wyglądać następująco:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Lista pól znajduje się w arkuszu specyfikacji (kolumna pól CKAN).

Inne strony internetowe dotyczące otwartych danych