Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal otwartych danych UE Dane Autor Dyrekcja Generalna ds. Komunikac... Special Eurobarometer 457: Coach...