Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal otwartych danych UE Dane Autor Dyrekcja Generalna ds. Konkurenc... Fisheries aid - million EUR, % o...