Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UE Dane Autor Dyrekcja Generalna ds. Konkurenc... Fisheries aid - million EUR, % o...