Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych Dane Autor Urząd Publikacji EuroVoc, wielojęzyczny tezaurus ... EuroVoc SKOS/RDF application ...