Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UE
Menu
Widok ogólny Narzędzia Zasoby edukacyjne Projekty Sandbox
0Czy zastanawiałeś się kiedyś...w którym z państw Europy energia jest najbardziej zielona? Albo w którym z nich gospodarka rozwija się najszybciej?Albo które organizacje prowadzą lobbing w UE?Albo na co wydaje się fundusze publiczne UE?Unia Europejska gromadzi i generuje dane dotyczące tych i innych kwestii.Dane te są cyfrowym odzwierciedleniem świata, który nas otacza –możesz je wykorzystać,aby lepiej rozumieć istotne sprawyi podejmować korzystniejsze decyzje.Otwarty Portal Danychskupia ogromną ilość danych z różnych organizacji UEi zapewnia do nich dostęp w jednym miejscu,dla wszystkich: dziennikarzy weryfikujących dane,badaczy sporządzających sprawozdania czy też twórców stron internetowych.Prace nad rozwojem portalu wciąż trwają,więcej danych oraz nowe funkcjedodamy w ciągu najbliższych miesięcy. Uważasz, że jakieś informacje powinny się tu znaleźć? Masz nowy pomysł na wykorzystanie danych UE?Czekamy na Twoje uwagi. Skontaktuj się z nami.