Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UEWyszukiwanie
Menu
Widok ogólny Narzędzia Zasoby edukacyjne Projekty Sandbox

Jak działa wyszukiwanie?

Portal Otwartych Danych UE to katalog metadanych opisujący zbiory danych przechowywane na stronach internetowych dostawców danych.

Każdy zbiór danych składa się z metadanych i ze źródeł.

Metadane są to przydatne informacje na temat zbioru danych, takie jak departament odpowiedzialny za dane i okres, jakiego dotyczą, oraz warunki ich użytkowania.

Źródła są to dane zgromadzone w zbiorze danych.
 
Dane źródło może zawierać łącze do:

 • pliku (np. arkusza kalkulacyjnego CSV lub plików RDF),
 • interfejsu programowania aplikacji (API), takiego jak końcówka SPARQL,
 • innego źródła danych online.

Na portalu można znaleźć różne rodzaje źródeł, takie jak:

 • dokumentacja,
 • strony internetowe,
 • aplikacje,
 • pliki danych,
 • dostęp do FTP (File Transfer Protocol),
 • ontologie.

Na Portalu Otwartych Danych UE można również znaleźć listę aplikacji, które ponownie wykorzystują otwarte dane UE za pomocą własnych funkcji wyszukiwania.

W krótce będzie także dostępny katalog wizualizacji danych UE.

 

Przeglądanie zbiorów danych i źródeł

 

Do wyboru masz cztery możliwości:

 1. Użyj pola wyszukiwania na dowolnej stronie z danymi. Dowiedz się więcej na temat sposobów wyszukiwania
 2. Skorzystaj z usługi sieciowej (REST API), która umożliwia tworzenie aplikacji wykorzystujących dane z portalu. Dowiedz się więcej na temat REST API.
 3. Użyj końcówki SPARQL, która zapewnia bezpośredni dostęp do bazy triplestore zawierającej metadane dotyczące zbiorów danych w formacie RDF. Dowiedz się więcej na temat SPARQL.
 4. Przeglądaj dane według autora, tematów lub grupy.