Acces la datele deschise ale Uniunii Europene
EUROPAPortalul de Date Deschise al UESpațiul dezvoltatorilor
Menu
Prezentare generală Instrumente Centrul de resurse Proiecte Sandbox

Spațiul dezvoltatorilor

Portalul de date deschise al UE (EU ODP) își propune să încurajeze utilizarea seturilor de date ale UE pentru dezvoltarea de aplicații de către terți. Pentru aceasta, portalul le propune dezvoltatorilor două interfețe de programare.

Acces prin API de tip REST

Puteți accesa Portalul de date deschise al UE utilizând API-ul de tip REST. API-ul vă oferă toate funcționalitățile de bază ale portalului. Informațiile obținute pot fi folosite de coduri externe care solicită portalul API.

Pentru uz programatic, API-ul este disponibil la următoarea adresă URL: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Portalul de date deschise al UE se bazează pe aplicarea sistemului CKAN, pe al cărui site puteți găsi documentația despre API.

Conținutul solicitărilor și al răspunsurilor este în format JSON (specificat în RFC4627). Veți găsi mai jos câteva exemple de utilizări ale API-ului de tip REST.

Datorită particularităților infrastructurii Oficiului pentru Publicații, toate cererile API care ar fi în mod normal disponibile prin metoda GET a protocolului HTTP trebuie efectuate prin metoda POST.

Instrumente pentru utilizarea API-ului de tip REST

Biblioteci și clienți HTTP generici

Pentru a interoga API-ul, puteți folosi curl, un instrument HTTP generic care se rulează în linie de comandă. Există posibilitatea de a forța curl să utilizeze cereri de tip POST, de exemplu, adăugând opțiunea „-d”, chiar și cu o listă vidă. Acesta va fi folosit în interogările exemplificate în continuare.

Majoritatea browserelor importante pun la dispoziție extensii care permit construirea de interogări către API în cadrul browserului (de exemplu, Postman pentru Google Chrome sau RESTClient pentru Mozilla Firefox).

Majoritatea limbajelor de programare pot fi folosite pentru a interoga API-ul, atâta timp cât există o componentă de conectare HTTP compatibilă (de exemplu, Jersey pentru Java).

Instrumente dedicate

Pentru a facilita utilizarea API-ului de tip REST, s-au dezvoltat câteva instrumente specializate. Toți acești clienți sunt disponibili pe GitHub. Plecând de la ei, puteți efectua lucrări derivative pentru a dezvolta soluții personalizate în limbajele de programare de mai jos.

Exemple de interogări

Generarea unei liste de seturi de date în JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Generarea unei liste de etichete în JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Generarea unei descrieri a unui set de date în JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Căutarea unor seturi de date sau resurse care corespund interogării

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Punctul terminal SPARQL

Puteți accesa Portalul de date deschise al UE și cu ajutorul punctului terminal SPARQL, care permite efectuarea de interogări pentru descrierile RDF ale seturilor de date și returnează rezultate într-un format care poate fi procesat de calculator.

După cum veți vedea pe pagina „Date interconectate”, sistemul vă oferă o interfață grafică pentru introducerea interogărilor SPARQL.

Pentru uz programatic, un punct terminal care poate fi procesat de calculator este disponibil la următoarea adresă URL: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Pentru specificațiile SPARQL, accesați site-ul W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Modelele utilizate pentru a descrie seturile de date catalogate pe Portalul de date deschise al UE sunt descrise pe pagina „Date interconectate”, în secțiunea „Vocabularul pentru metadate”.

Instrumente și biblioteci

Pentru a dezvolta aplicații care pot efectua interogări via punctul terminal al Portalului de date deschise al UE, puteți utiliza și biblioteci și aplicații ale unor terți. Veți găsi mai jos câteva exemple de astfel de soluții.

Clienți SPARQL

 • Sesame este un client Windows SPARQL care oferă o interfață grafică.
 • Twinkle este o aplicație Java multiplatformă care oferă o interfață utilizator pentru efectuarea de interogări SPARQL via puncte terminale aflate la distanță.

Biblioteci

Vă prezentăm în continuare câteva biblioteci organizate pe limbaje de programare. Acestea pot fi folosite pentru a dezvolta aplicații utilizând date de pe Portalul de date deschise al UE.

 • Java
  • Jena este un proiect Apache. Acesta furnizează un cadru Java cu sursă deschisă destinat aplicațiilor de tip Semantic Web și Linked Data.
  • OpenRDF Sesame oferă un API Java pentru prelucrarea și interogarea datelor RDF.
 • C
  • Redland este un set de biblioteci C care oferă suport pentru RDF și SPAQRL.
 • JavaScript
  • Hercules propune o bibliotecă JavaScript pentru interogarea la distanță via punctul terminal SPARQL. Aceasta permite crearea unor aplicații web complexe, care utilizează informații de pe Portalul de date deschise al UE.
 • PHP
  • EASYRDF este o bibliotecă PHP menită să faciliteze utilizarea interogărilor SPARQL în aplicația dumneavoastră PHP.
 • Python
  • RDFLib propune un set de biblioteci Python pentru încorporarea datelor RDF într-o aplicație Python.

Punctul terminal SPARQL: exemple de interogări

Pentru a consulta câteva exemple de interogări, accesați pagina „Date interconectate” a Portalului de date deschise al UE.