Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚO tomto portáli
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Portál otvorených dát Európskej únie poskytuje prístup k rastúcemu množstvu údajov z inštitúcií a iných orgánov EÚ. Tieto údaje možno používať – aj opakovane – na komerčné i nekomerčné účely.

Poskytovaním jednoduchého a bezplatného prístupu k údajom sa má podporiť ich inovatívne využitie a uvoľniť ich ekonomický potenciál. Cieľom portálu je tiež zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a iných orgánov EÚ.

Portál pre voľné údaje EÚ v skratke

Portál otvorených dát Európskej únie

Portál otvorených dát Európskej únie začal fungovať v roku 2012 na základe rozhodnutia Európskej komisie 2011/833/EÚ o opakovanom použití dokumentov Komisie.

Všetky inštitúcie EÚ sú podporované v tom, aby svoje údaje uverejňovali kedykoľvek je to možné. Údaje je teda možné používať bezplatnebez obmedzení súvisiacich s autorskými právami.

Aké sú výhody otvorených dát?

Sprístupňovanie údajov širokej verejnosti na ďalšie použitie podporuje

  • ekonomický rozvoj v rámci EÚ,
  • transparentnosť inštitúcií EÚ.

Niektoré dotknuté typy údajov:

  • geografické, geopolitické a finančné údaje,
  • štatistiky,
  • výsledky volieb,
  • právne akty,
  • údaje o trestnej činnosti, životnom prostredí, doprave a vedeckom výskume.

Všetky tieto údaje sú voľne dostupné. Môžu sa opakovane využívať v databázach, správach alebo projektoch. Inštitúcie a iné orgány EÚ ich ponúkajú v rôznych digitálnych formátoch.

Platí, že údaje môžete používať zdarma pod podmienkou, že uvediete zdroj (pozri právne upozornenie). Na malé množstvo údajov sa vzťahujú osobitné podmienky opakovaného použitia, ktoré sa týkajú väčšinou ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb. Odkaz na ne nájdete na stránke s konkrétnymi údajmi.

Na čo portál slúži?

Poskytuje:

Tím Portálu otvorených dát Európskej únie

Portál spravuje malý medzinárodný tím na Úrade pre vydávanie publikácií Európskej únie. Spoločne pracujeme na tom, aby údaje boli štandardizované a jednoduchšie dostupné. Naším cieľom je, aby boli čo najviditeľnejšie.

Portál otvorených dát Európskej únie neustále vylepšujeme. Medzi naše prebiehajúce projekty patrí napríklad implementácia slovníka DCAT (Data Catalogue Vocabulary) a vizualizačný projekt.

 

Banery portálu pre volné údaje EÚ

250x250

468x60

180x150

728x90