Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚO tomto portáli
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Ako funguje vyhľadávacia funkcia

Portál poskytuje katalóg metadát, ktorý umožňuje prístup k údajom z inštitúcií a iných orgánov EÚ. V záujme uľahčenia opätovného použitia sú tieto metadáta založené na spoločných pravidlách kódovania a štandardizovaných slovníkoch. Viac informácií nájdete v časti Prepojené informácie.

Aby sa dali údaje okamžite opätovne použiť, sú k dispozícií vo formátoch, ktoré sú čitateľné pre ľudí aj počítače. Na portáli nájdete aj niekoľko aplikácii, ktoré využívajú údaje poskytované EÚ.Viac informácií nájdete v časti Aplikácie.

Aké sú výhody otvorených dát?

V zásade platí, že údaje môžete opätovne použiť bezplatne, ak uvediete zdroj (pozri Právne upozornenie).Osobitné podmienky opakovaného použitia, ktoré sa týkajú hlavne ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb, sa vzťahujú len na malé množstvo údajov. Odkaz na tieto podmienky nájdete na stránke s konkrétnymi údajmi.

Na čo portál slúži?

Ďalším dôležitým cieľom portálu je spolupracovať s používateľskou komunitou. Môžete

  • Odkiaľ tieto dáta pochádzajú?
  • poskytnúť pripomienky alebo návrhy;
  • podeliť sa o svoje aplikácie (alebo iné nástroje), ktoré využívajú údaje z portálu.

Skontaktujte sa s nami!

Tím Portálu otvorených dát Európskej únie

Pole vyhľadávania v tabuľke údajov umožňuje prostredníctvom obyčajného textu vyhľadávať súbory údajov alebo prehliadať špecifické polia v súboroch údajov.

Pri vyhľadávaní pomocou obyčajného textu bude vyhľadávanie zadaného textu prebiehať vo všetkých poliach metaúdajov. Pomocou prepínačov pod poľom vyhľadávania môžete zmeniť kritéria vo vyhľadávači tak, že vyberiete možnosť „všetky tieto slová“, „žiadne z týchto slov“ alebo „presný výraz“.

Ak chcete vyhľadávať pomocou špecifického poľa metaúdajov, pred zadaný reťazec vložte názov súboru. Napríklad na vyhľadávanie textu:

  • “forest” iba v názve, reťazec bude title:forest
  • “forest” iba v opise, reťazec bude notes:forest
  • “forest” iba ako kľúčové slovo, reťazec bude tag:forest

Ak chcete vyhľadať číslo verzie, dátum zmeny alebo vydania, reťazce budú zadané takto:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

The list of fields can be found on the worksheet specification (column CKAN fields).

Podobné webové lokality s voľnými údajmi