Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚKnowledge center
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Centrum poznatkov

V tejto časti nájdete školiace materiály, usmernenia a ďalšie cenné informácie. Pozrite si správu o vizualizácii, v ktorej nájdete prehľad osvedčených postupov a prebiehajúcich iniciatív týkajúcich sa vizualizácie dát v inštitúciách EÚ.