Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚPrepojené informácie
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Viac o prepojených dátach

Linked data alebo prepojené dáta sa bežne používajú na prezentáciu údajov z najrôznejších tematických oblastí. Prepojené dáta uľahčujú vývojárom prepojenie informácií z rôznych zdrojov a vytvorenie nových inovatívnych aplikácií.

Potrebujete pomoc?

Máte otázku o dopytoch alebo o prepojených dátach?

Kontaktuj nás

 

SPARQL

Metaúdaje uložené v trojitom ukladacom priestore Portálu pre voľné údaje EÚ môžete vyhľadávať pomocou tohto editora dotazov koncového bodu SPARQL.
Začať vyhľadávanie
Zobraziť URL výsledkov vyhľadávania

Príklady dotazov

Pre katalóg metadát Portálu otvorených dát EÚ

JRC – Mená: pravopisné varianty osôb a organizácií

EU Budget as Linked Open Data