Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚ
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox
0Uvažovali ste niekedy nad tým...ktorá európska krajina má najväčší podiel zásobovania tzv. zelenou energiou? Alebo ktorá krajina Európy má najrýchlejší ekonomický rast?Alebo ktoré organizácie lobujú u inštitúcií a orgánov EÚ?Alebo ako sa používajú verejné financie EÚ?Európska únia zhromažďuje a generuje údaje o týchto a mnohých ďalších záležitostiach.Tieto údaje sú ako digitálna ozvena sveta okolo nás,pričom ich môžeme využiťna zlepšenie nášho chápania dôležitých problémova prijímanie lepších rozhodnutí.Portál verejne prístupných údajovzhromažďuje širokú škálu údajov od rôznych organizácií EÚa sprístupňuje ich na jednom ústrednom miestekaždému, kto ich chce využiť, či už ste novinár usilujúci sa preveriť určité údaje,alebo politológ píšuci správu, alebo webový dizajnér vytvárajúci užitočnú webovú stránku.Portál je stále v štádiu vývojaa v nasledujúcich mesiacoch ho budeme dopĺňať o ďalšie údajea nové funkcie. Ak existujú akékoľvek údaje, ktoré by podľa vášho názoru mali byť na portáli k dispozícii, alebo ak máte nápady týkajúce sa nových spôsobov využívania údajov EÚ,budeme radi, ak nás s nimi oboznámite. Neváhajte a obráťte sa na nás.