Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚVizualizačné testovacie prostredie
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Vizualizačné testovacie prostredie (sandbox) - β

Vyskúšajte si vizualizáciu otvorených dát EÚ s naším vizualizačným testovacím prostredím, ktoré využíva RAWGraphs (http://rawgraphs.io/).
RAWGraphs pracuje s hodnotami s oddeľovačom (t. j. súbory CSV a TSV), so skopírovaným textom z iných aplikácií (napr. Microsoft Excel, Google Spreadsheets, TextEdit atď.), ako aj s koncovými bodmi, ktoré majú aktivované CORS (API).
Vizualizácie môžete exportovať ako vektory (SVG) alebo rastre (PNG) a vložiť ich na webovú stránku.
RAWGraphs existuje aj ako webová aplikácia: vložené dáta bude spracovávať iba webový prehliadač. Nevykonávajú sa žiadne operácie na serveri ani ukladanie dát.

Objavujte, experimentujte, vizualizujte: toto je váš sandbox!