Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚVyhľadávanie
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

AKO FUNGUJE VYHĽADÁVACIA FUNKCIA

Portál otvorených dát Európskej únie je katalóg metaúdajov, v ktorom sa uvádza zbierka množín údajov uložených na webových sídlach poskytovateľov údajov.

Každá množina údajov pozostáva z metaúdajov a zo zdrojov.

Metaúdaje sú užitočné informácie o množine údajov, napríklad o oddelení zodpovednom za údaje, príslušnom období a podmienkach používania.

Zdroje sú zbierky údajov v množine údajov.
 
Zdroj môže odkazovať na:

 • súbor (napríklad tabuľkový súbor CSV alebo súbory RDF),
 • aplikačné programové rozhranie (API), napríklad koncový bod SPARQL,
 • iné online zdroje údajov.

Na tomto portáli nájdete rôzne druhy zdrojov, napríklad:

 • dokumentácie,
 • webové stránky,
 • aplikácie,
 • súbory údajov,
 • prístup na FTP,
 • ontológie.

Na Portáli otvorených dát Európskej únie nájdete aj zoznam aplikácií, ktoré opätovne využívajú otvorené dáta Európskej únie. Tento zoznam má vlastnú vyhľadávaciu funkciu.

Katalóg vizualizácií údajov EÚ bude čoskoro k dispozícii.

 

Prehľadávanie množín údajov a zdrojov

 

Máte 4 možnosti:

 1. Použite vyhľadávacie pole na ľubovoľnej stránke s údajmi. Prečítajte si viac o tom, ako vyhľadávať.
 2. Použite webovú službu (REST API), ktorá umožňuje vytvárať aplikácie pomocou údajov z portálu. Viac o rozhraní REST API.
 3. Použite koncový bod SPARQL, ktorý poskytuje priamy prístup k databáze trojíc (triplestore), v ktorej sú metaúdaje pre množiny údajov v RDF. Viac o SPARQL.
 4. Prehľadávajte množiny údajov podľa vydavateľa, tém alebo skupiny.