Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚVizualizácie - β
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Katalóg vizualizácií

Katalóg je súbor vizualizačných nástrojov, školiacich materiálov a opakovane využiteľných vizualizácií pre všetky úrovne znalostí o vizualizácii dát – pre začiatočníkov aj expertov.

Celkový počet položiek: 12

Prezerať nástroje podľa typu vizualizácie

Stĺpce

Body / bubliny

Siete

Infografika

Čiary

Mapy

Vzťahy/závislosti

Tvary/pomery

Iné

Prezerať nástroje podľa typu údajov

Geopriestorové údaje

Sieťové údaje

Numerické údaje

Textové údaje

Iné

Prezerať nástroje podľa typu interakcie

Statický

Dynamický