Please note that the site will be under maintenance on Monday 24/7 between 09:00 and 14:00. We apologise for any possible service disruption.

Pokaži zadetke: ?

Skupno število naborov podatkov: 10849

Predlagajte nabor podatkov

Bi radi na portalu videli še kakšne podatke?

Pošljite svoj predlog>>

Nabori podatkov po področju ali skupinah

  • Družbena in socialna vprašanja

  • Znanost

  • Okolje

  • Zaposlovanje in delovne razmere

  • Gospodarstvo

  • Finance

  • Trgovina

  • Proizvodnja, tehnologija in raziskovanje

Priljubljeni izrazi

prikaži vse » Ponudniki

Evropski parlament (53 nabori podatkov) Svet Evropske unije (3 nabori podatkov) Evropska komisija (9807 nabori podatkov)

Evropska centralna banka (30 nabori podatkov) Evropska služba za zunanje delovanje (1 nabori podatkov) Evropski ekonomsko-socialni odbor (2 nabori podatkov) Odbor regij (2 nabori podatkov) Evropska investicijska banka (2 nabori podatkov) Evropski varuh človekovih pravic (1 nabori podatkov) Evropski nadzornik za varstvo podatkov (4 nabori podatkov) Organ ali agencija EU (944 nabori podatkov)

Kakšen je namen tega podatkovnega portala?

Ali potrebujete enostaven dostop do podatkov EU? Želite podatke uporabiti za raziskave, članek, aplikacijo ali kaj drugega?

Ste na pravem mestu. Portal odprtih podatkov EU je enotna točka dostopa do vedno večjega števila podatkov, ki jih zbirajo institucije in drugi organi Evropske unije.

Podatke lahko brezplačno uporabite, ponovno uporabite, povežete in razširjate za komercialne ali druge namene.