Dostop do odprtih podatkov Evropske unije
EUROPAPortal odprtih podatkov EU Podatki Ponudnik Generalni direktorat za konkuren... Fisheries aid - million EUR, % o...