Dostop do odprtih podatkov Evropske unije
EUROPAPortal odprtih podatkov EUKotiček za razvijalce
Menu
Pregled Orodja Učni viri Projekti Sandbox

Kotiček za razvijalce

Zunanje razvijalce želimo spodbuditi, da nabore podatkov EU uporabijo za razvoj aplikacij. Na portalu odprtih podatkov EU smo v ta namen pripravili dva programska vmesnika.

Dostop prek vmesnika REST API

Za dostop do portala odprtih podatkov EU lahko uporabite vmesnik REST API. Vse glavne funkcionalnosti portala so dostopne prek aplikacijskega programskega vmesnika (API), ki ponuja vse možnosti spletnega vmesnika in še več. Tako pridobljene informacije lahko uporabi zunanja koda, ki se poveže z aplikacijskim programskim vmesnikom portala.

Za programerje je aplikacijski programski vmesnik dostopen na naslovu URL: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Portal odprtih podatkov EU temelji na sistemu CKAN, ki ima na svojem spletišču tudi dokumentacijo o aplikacijskem programskem vmesniku.

Format sporočil za telo poizvedbe in odgovora je JSON (kot opredeljeno z RFC 4627). Spodaj na kratko predstavljamo nekaj možnosti, ki jih omogoča uporaba vmesnika REST API v vaši aplikaciji.

Zaradi posebnosti infrastrukture Urada za publikacije je treba za zahtevke prek aplikacijskega programskega vmesnika namesto običajne metode GET protokola HTTP uporabiti metodo POST.

Orodja za uporabo REST API

Generični odjemalci in knjižnice HTTP

curl je generično orodje ukazne vrstice (http), s katerim lahko poizvedujete prek aplikacijskega programskega vmesnika. Obstaja način, da orodje curl programiramo za uporabo zahtevkov POST, na primer z vnosom dodatnega parametra„-d“, celo s praznim seznamom. Uporablja se v spodnjih primerih poizvedb.

Na voljo je tudi nekaj podaljškov za večino najbolj priljubljenih brskalnikov, s katerimi lahko ustvarite poizvedbe prek aplikacijskega programskega vmesnika znotraj brskalnika, na primer Postman za brskalnik Google Chrome ali RESTClient za brskalnik Mozilla Firefox.

Za poizvedbe prek vmesnika API lahko uporabite večino programskih jezikov, potrebujete samo komponento, ki bo kompatibilna s povezavo prek HTTP, denimo javanski Jersey .

Posebna orodja

Za lažjo uporabo vmesnika REST API lahko uporabite nekatera posebej razvita orodja. Vsi odjemalci so na voljo na spletnem servisu Github in se lahko prilagodijo za razvoj rešitev po meri v navedenih programskih jezikih.

Primeri poizvedb

Pridobi seznam naborov podatkov v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Pridobi seznam oznak v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Pridobi opis posameznega nabora podatkov v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Iskanje naborov podatkov ali virov, ki ustrezajo poizvedbi

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Končna točka SPARQL

Drug način dostopa do portala odprtih podatkov EU je strojno berljiva končna točka SPARQL, ki omogoča poizvedbe po opisih naborov podatkov v obliki RDF.

Kot je navedeno na strani Povezani podatki, lahko poizvedbe SPARQL vnesete z grafičnim uporabniškim vmesnikom.

Za programerje je strojno berljiva končna točka na voljo na naslednjem naslovu URL: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Podrobnosti o SPARQL boste našli na spletišču W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Modeli, ki se uporabljajo za opis naborov podatkov na portalu odprtih podatkov EU, so opisani na strani Povezani podatki v razdelku Slovar metapodatkov.

Orodja in knjižnice

Za razvoj aplikacij, ki izvedejo poizvedbe na končni točki portala odprtih podatkov EU, lahko uporabite knjižnice in aplikacije zunanjih ponudnikov. Spodaj je nekaj primerov.

Odjemalci SPARQL

 • Sesame client je odjemalec SPARQL za Windows in ima grafični uporabniški vmesnik.
 • Twinkle je javanska aplikacija, ki se lahko uporablja na različnih platformah in ima uporabniški vmesnik za poizvedbe SPARQL na oddaljenih končnih točkah.

Knjižnice

Predstavljamo nekaj knjižnic, urejenih po programskem jeziku, ki vam bodo v pomoč pri razvoju aplikacij z uporabo podatkov s portala odprtih podatkov EU.

 • Java
  • Jena je projekt strežnika Apache. S tem odprtokodnim javanskim ogrodjem lahko razvijete aplikacije semantičnega spleta in povezanih podatkov.
  • OpenRDF Sesame ponuja javanski aplikacijski programski vmesnik, s katerim lahko obdelujete in poizvedujete podatke v RDF.
 • C
  • Redland je niz knjižnic programa C, ki zagotavljajo podporo za RDF in SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules zagotavlja knjižnico v JavaScript, s katero lahko izvedete poizvedbe na oddaljeni končni točki SPARQL. Omogoča razvoj obogatenih spletnih aplikacij z uporabo informacij s portala odprtih podatkov EU.
 • PHP
  • EASYRDF je knjižnica PHP, s katero lažje uporabite poizvedbe SPARQL v vaši aplikaciji v jeziku PHP.
 • Python
  • RDFLib zagotavlja niz knjižnic Python, s katerimi lahko podatke RDF vgradite v aplikacijo v jeziku Python.

Končna točka SPARQL: primeri poizvedb

Primere poizvedb boste našli na strani Povezani podatki.