Dostop do odprtih podatkov Evropske unije
EUROPAPortal odprtih podatkov EUIzjava o varstvu osebnih podatkov
Menu
Pregled Orodja Učni viri Projekti Sandbox

Izjava o varstvu osebnih podatkov

I. Uvod

Evropska unija spoštuje varstvo osebnih podatkov uporabnikov. Naša politika varstva osebnih podatkov temelji na Uredbi (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

II. Zbiranje, hranjenje in obdelava osebnih podatkov

Urad za publikacije Evropske unije (Urad za publikacije) zbira in obdeluje vaše podatke, da lahko:

 • ugotovi istovetnost pooblaščenih uporabnikov in njihovih dejanj;
 • prilagodi dostop do spletišča in zagotovi, da lahko osebne podatke dodajajo in spreminjajo samo pooblaščeni uporabniki;
 • odgovori na vprašanja, ki jih prejme služba za pomoč uporabnikom;
 • pošilja informacije, povezane z razvojem in uporabo spletišča;
 • pošilja uporabnikom informacije o novih naborih podatkov, ki so jih predlagali, in povezave do njih;
 • analizira morebitne napake in izboljša spletišče;
 • izvede anonimne ankete o uporabi spletišča;
 • organizira in spremlja usposabljanja, ki uporabnikom pomagajo bolje uporabljati spletišče.

Osebne podatke zbiramo, shranjujemo in obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za zgoraj naštete namene.

III. Nadzor nad obdelavo osebnih podatkov (upravljavec podatkov)

Za obdelavo podatkov je odgovoren vodja Enote C.1 za skupni portal in portal javnih podatkov pri Uradu za publikacije (e-naslov: OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Podatki, ki jih zbiramo

Zbiramo naslednje osebne in kontaktne podatke.

 • Za pooblaščene uporabnike:
  • uporabniško ime, e-naslov, geslo, ime in priimek, organizacija.
 • Za udeležence spletnega usposabljanja:
  • ime in priimek, e-naslov, ura, datum in dolžina usposabljanja.
 • Za upravljanje pomoči uporabnikom:
  • v elektronskih poštnih nabiralnikih shranjujemo elektronska sporočila, naslovljena na op-odp-contact@publications.europa.eu in ODP-HELPDESK@publications.europa.eu. Sporočila vsebujejo elektronski naslov in morda tudi ime, priimek, službeni naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in ime organizacije uporabnika.
 • Za uporabnike, ki predlagajo nove nabore podatkov:
  • obvezni podatki: ime, priimek, e-naslov, zadeva in opis predlaganega nabora podatkov.
  • neobvezni podatki: država, jezik, vrsta organizacije.

V. Komu posredujemo vaše podatke

Zbrani osebni podatki se obravnavajo zaupno, uporabljajo jih samo zaposleni in pogodbeno osebje Urada za publikacije ter ponudniki podatkov, ki opravljajo storitve v zvezi s portalom odprtih podatkov in službo za pomoč uporabnikom.

Osebne podatke posredujemo samo osebam prejemnikom ali osebam, posebej navedenim v zadevnem pravnem okviru, kar pa ne vpliva na posredovanje podatkov organom, pristojnim za nadzorovanje, preiskovanje ali urejanje v skladu z zakonodajo EU (npr. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)), ali organom, ki opravljajo upravne ali pravne preiskave.

Urad za publikacije podatkov ne bo posredoval tretjim osebam za neposredno trženje.

VI. Kako dolgo hranimo osebne podatke

 • Za pooblaščene uporabnike: podatke hranimo do konca veljavnosti pooblastila.
 • Za uporabnike, ki zagotavljajo/iščejo informacije po elektronski pošti in na portalu, ter za udeležence usposabljanja: podatke hranimo 4 leta.
 • Za uporabnike, ki prejmejo informacije v odgovoru na predlog novih naborov podatkov: podatke hranimo 4 leta. Če e-naslov ni veljaven, se izbriše.

VII. Dostop do podatkov, preverjanje pravilnosti podatkov in popravki

Od upravljavca podatkov lahko zahtevate kopijo svojih osebnih podatkov (po elektronski pošti na naslov OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu), če želite preveriti pravilnost shranjenih podatkov in/ali po potrebi zahtevate popravek ali posodobitev podatkov.

Urad za publikacije bo za zaščito vaše zasebnosti in varnosti izvedel vse razumne ukrepe za preverjanje vaše istovetnosti, preden bo dovolil vpogled, popravek ali izbris osebnih podatkov.

VIII. Ukrepi za preprečevanje zlorabe in nepooblaščenega dostopa

Urad za publikacije je vzpostavil ter redno pregleduje in posodablja ustrezne fizične, elektronske in upravne postopke, s katerimi varuje vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, ohranja varnost podatkov in zagotavlja zakonito uporabo zbranih podatkov v skladu z nameni, navedenimi v točki II.

Zaposleni Urada za publikacije, ki imajo dostop do informacij v zvezi z določeno ali določljivo osebo, morajo te podatke varovati na način, ki je skladen s pravili, navedenimi v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, in sicer denimo z uporabo podatkov samo za naloge, ki jih imajo v skladu s svojimi pristojnostmi.

IX. Naslov za vprašanja in pritožbe

Za vsa morebitna vprašanja nam lahko pišete na e-naslov: op-odp-contact@publications.europa.eu

Vprašanja in pritožbe v primeru spora lahko pošljete uradni osebi za varstvo podatkov pri Evropski komisiji ali evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.