Dostop do odprtih podatkov Evropske unije
EUROPAPortal odprtih podatkov EUVizualizacije - β
Menu
Pregled Orodja Učni viri Projekti Sandbox

Vizualizacijski katalog

Katalog je zbirka orodij za vizualizacijo, vizualizacij za usposabljanje in ponovno uporabo za vse stopnje poznavanja podatkovne vizualizacije od začetne do zahtevne.

Skupno število vnosov: 12

Orodja po vrsti vizualizacije

Palična vizualizacija

Pike / mehurčki

Mreže

Infografike

Črte

Zemljevidi

Relacije/odvisnosti

Krožni izseki/odstotki

Drugo

Orodja po vrsti podatkov

Geoprostorski podatki

Omrežni podatki

Številčni podatki

Besedilni podatki

Drugo

Orodja po vrsti interakcije

Statično

Dinamično