Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataOm dataportalen
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Så här söker du

Portalen innehåller en metadatakatalog med data från EU:s institutioner och andra organ. För att underlätta återanvändningen bygger metadatan på gemensamma kodningsregler och standardiserad vokabulär. Du kan läsa mer i avsnittet Länkade data.

Datan kan läsas av både människor och datorer för omedelbar återanvändning. Här finns också några program som har konstruerats specifikt för EU-datan.Du kan läsa mer i avsnittet Applikationer.

Vilka är fördelarna med öppna data?

Generellt gäller att du får återanvända datan gratis, men med angivande av källan (läs det rättsliga meddelandet).En mindre mängd data omfattas av särskilda återanvändningsregler som främst gäller skydd för tredje parts immateriella rättigheter. En länk till de villkoren finns på de berörda sidorna.

Hur är portalen uppbyggd?

Ett annat viktigt mål med portalen är att vi vill ha kontakt med användarna av EU:s öppna data. Du får gärna

  • Varifrån kommer uppgifterna?
  • komma med feedback och synpunkter
  • dela dina program eller berätta hur du har använt data från portalen.

Hör av dig!

Vem driver portalen?

Under fliken ”Data” kan du söka dataserier. Du kan antingen skriva in vanlig text eller söka på specifika fält.

Om du väljer alternativet med vanlig text, görs sökningen i alla metadatafält. Med knapparna under sökfältet kan du avgränsa sökningen och välja resultat med ”alla följande ord”, ”något av orden” eller ”den exakta frasen”.

Om du vill söka på specifika metadata lägger du till fältets namn före söksträngen. Om du till exempel vill söka efter

  • ”forest” enbart i titeln, skriver du title:forest
  • ”forest” enbart i beskrivningen, skriver du notes:forest
  • ”forest” enbart som nyckelord, skriver du tags:forest

För att söka versionsnummer, ändringsdatum eller utfärdandedatum skriver du så här:

  • version:4_4
  • modified=2014-02-27
  • issued=2014-02-21

Listan med olika fält hittar du i vår metadatavokabulär (kolumnen med CKAN-fält).

Andra webbplatser med öppna data