Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataApplikationer
Menu

Program

Här hittar du exempel på program och databaser som utvecklats av EU:s institutioner, byråer och andra organ (markerade med en EU-flagga) och av utomstående organisationer. Utforska vårt utbud och upptäck möjligheterna med EU:s öppna data.

C4P
Vad köper EU-institutionerna genom offentlig upphandling, vilka köpvanor har de, och hur har deras upphandlingar förändrats? Vad köper de med särskilda kontrakt och vilka...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
KH HIT-CITY
Planerar du en resa? Letar du information om en stad? Är du nyfiken på en plats men orkar inte kolla på nätet? Då kanske KH HIT-CITY är något för dig!KH HIT-CITY är en...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
IPCHEM – informationsplattform för kemikalieövervakning
Ipchem (Information Platform for Chemical Monitoring) är EU-kommissionens plattform för att söka, visa och hämta data och metadata om kemikalieövervakning.Uppgifterna...Visa mer
OpenTrials
OpenTrials är en databas över kliniska prövningar.Tanken är att lokalisera, matcha och dela alla offentliga uppgifter och handlingar om kliniska...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
TREESK
Har du någon gång sökt i en rättsdatabas för att få svar på en specifik miljöfråga? I så fall vet du att enskilda frågor ofta behandlas i flera rättsakter. För att få svar på...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
MEPTwitter
Över 80 procent av ledamöterna i Europaparlamentet har ett Twitterkonto som de använder varje dag. På webbplatsen Meptwitter finns alla inlägg i (nästan) realtid och du...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Eurostat Statistical Atlas
Eurostats statistiska atlas innehåller alla statistiska och topografiska kartor från Eurostats regionala årsbok, indelade efter teman. Du kan ladda ner de interaktiva kartorna...Visa mer
KEEP
Databasen Keep är den enda samlade informationskällan om projekt och mottagare inom EU-program för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete inom EU och...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Eurostat – Regions and Cities Illustrated
I Eurostats interaktiva verktyg om regioner och städer kan du enkelt få fram regionala indikatorer och välja vilka regioner du vill se uppgifter om. Du hittar uppgifter...Visa mer
DataM – portal för jordbruksekonomi
DataM innehåller uppgifter om jordbruksekonomi som bygger på forskningen vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). I portalen finns såväl traditionella...Visa mer

Utgivare

Datakällor

Ämnesområde