Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna data Data Utgivare Generaldirektoratet för kommunik... Advanced 3G mobile broadband (HS...