Parallel corpus from Social Insurance Agency -- Försäkringskassan (Sweden) (Processed)/euodp/sv/data/revision/elrc_7122019-05-22T18:03:17Z