Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna data Data Utgivare Europaparlamentet Two years until the 2019 Europea... Excel data