Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAPortalen för öppna data Data Utgivare Generaldirektoratet för kommunik... Fixed broadband subscriptions