Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataFör utvecklare
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

För utvecklare

EU:s portal för öppna data ska uppmuntra användningen av dataserier från EU för att utveckla olika program. Därför finns det två programgränssnitt för dig som utvecklare.

Tillgång via Rest API

Ett sätt att få tillgång till EU:s portal för öppna data är via Rest API. Portalens alla centrala funktioner är tillgängliga via API:n, som omfattar allt du kan göra med webbgränssnittet och lite till. Informationen kan alltså användas av en extern kod som anropar portalens API.

API:n hittar du här: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Dataportalen använder sig av en tillämpning från CKAN. På deras webbplats kan du läsa mer om API.

Formatet för både frågan och svaret är JSON (enligt RFC 4627). Här nedan kan du se några exempel på vad du kan göra med Rest API i ditt program.

På grund av Publikationsbyråns särskilda infrastruktur måste alla API-anrop göras via http-protokollets Post-metod, trots att de per definition borde vara tillgängliga via Get-metoden.

Verktyg för att använda Rest API

Allmänna http-klienter och bibliotek

Curl är ett allmänt programspråk som kan användas för att ställa frågor till API. Du kan tvinga curl att använda Post-anrop, till exempel genom att lägga till dataalternativet -”d” också med en tom lista. Det används i exempelsökningarna nedan.

För de populäraste webbläsarna finns vissa tillägg för att kunna ställa frågor till API:n direkt i webbläsaren, t.ex. Postman för Google Chrome eller RESTClient för Mozilla Firefox.

De flesta programspråk kan användas för att ställa frågor till API:n om det finns en kompatibel http-anslutningskomponent som Jersey för Java.

Särskilda verktyg

Vissa specialiserade verktyg underlättar användningen av Rest API. Alla klienterna finns på Github och kan vidareutvecklas till skräddarsydda lösningar på de här programmeringsspråken.

Exempelsökningar

Få en lista på dataserier i JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Få en lista på taggar i JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Få en beskrivning på en viss dataserie i JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Sök dataserier eller resurser som matchar en fråga

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Sparql

Ett annat sätt att använda EU:s portal för öppna data är via frågespråket Sparql som kan söka beskrivningar av dataserier i formatet RDF.

Som du kan se på sidan ”Länkade data” finns ett grafiskt användargränssnitt för Sparql-sökningar.

Här hittar du en maskinläsbar sparql-slutpunkt för programanvändning: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Specifikationer för Sparql finns på W3C:s webbplats: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. De modeller som används för att beskriva dataserier i EU:s dataportal beskrivs på sidan ”Länkade data” under ”Metadatavokabulär”.

Verktyg och bibliotek

För att utveckla program som kan hämta data från EU:s dataportal via Sparql kan du använda olika bibliotek och program. Här nedan kan du se exempel på sådana lösningar.

Sparql-klienter

 • Sesame client är en Sparql-klient för Windows med ett grafiskt användargränssnitt.
 • Twinkle är ett Javabaserat multiplattformsprogram med ett användargränssnitt för Sparql-frågor.

Bibliotek

Här är några olika bibliotek som kan användas för att skapa program med data från EU:s dataportal. Biblioteken är sorterade efter programspråk.

 • Java
  • Jena är ett Apacheprojekt. Det är ett Javaramverk med öppen källkod för att utveckla applikationer för den semantiska webben och för länkade data.
  • OpenRDF Sesame erbjuder ett Java-API för att hantera och söka RDF-data.
 • C
  • Redland är en uppsättning C-bibliotek som stöder RDF och Sparql.
 • JavaScript
  • Hercules är ett Javascriptbibliotek för Sparql-frågor. Med hjälp av biblioteket kan du bygga omfattande webbapplikationer med uppgifter från EU:s dataportal.
 • PHP
  • EasyRDF är ett PHP-bibliotek som gör det lättare att använda Sparql-frågor i din PHP-applikation.
 • Python
  • RDFLib är olika Pythonbibliotek för att använda RDF-data i en Pythonapplikation.

Sparql – exempel på sökningar

Exempel på olika sökningar hittar du på sidan Länkade data på EU:s dataportal.