Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataHem
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

EU:s portal för öppna data ger dig tillgång till öppna data från EU:s institutioner och organ. Alla uppgifter som du hittar via katalogen är gratis att använda för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

I fokus

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Hur kan vi minska utsläppen av växthusgaser?

Att förhindra farliga klimatförändringar är en viktig EU-fråga.

Vi har redan gjort framsteg med att förbättra energieffektiviteten, gå över till mindre koldioxidintensiva bränslen och öka användningen av förnybara energikällor. Titta gärna i Eurostats publikation Shedding light on energy in the EU som visar ett diagram över hur utsläppen har minskat i EU.

EU:s portal för öppna data innehåller ingående uppgifter på EU-nivå om växthusgasutsläppen. Du kan visa eller ladda ner uppgifterna och använda dem som du vill.

 

Twitter


EUROPEISKA DATA PORTALEN
Uppgifter från Europas offentliga sektor
Om du vill se data från ett visst europeiskt land kan du också söka i Europeiska dataportalen.