Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna data
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox
0Har du någonsin undrat...vilket land i Europa som har den miljövänligaste energiförsörjningen? Eller vilken ekonomi som växer snabbast?Eller vilka organisationer som lobbar EU?Eller hur EU:s offentliga medel används?EU samlar in och tar fram uppgifter om den här typen av frågor och många andra.Uppgifterna är som ett digitalt eko av världen omkring osssom hjälper ossatt förstå svåra frågoroch fatta bättre beslut.I portalen för öppna datafinns stora mängder uppgifter från olika EU-organisationerpå ett och samma ställe,så att alla kan komma åt dem. Det kan vara en journalist som behöver kolla några siffror,en utredare som skriver en rapport, eller någon som skapar en bra webbplats.Portalen är inte helt färdig,vi kommer att lägga in mer uppgifteroch fler funktioner de närmaste månaderna. Om det finns uppgifter du tycker borde finnas med eller om du har idéer om nya sätt att använda EU-data,hör av dig till oss!