Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataSök
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

SÅ HÄR SÖKER DU

EU:s portal för öppna data är en katalog för metadata som beskriver dataserier på dataleverantörernas webbplatser.

Varje dataserie består av metadata och resurser.

Metadata är viktig information om dataserien, t.ex. uppgifter om den ansvariga avdelningen, giltighetstid eller användarvillkor.

Resurser kallas de uppgifter som är samlade i dataserierna.
 
En resurs kan länka till

 • en fil (t.ex. ett csv-kalkylblad eller rdf-filer)
 • ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), t.ex. en Sparql-slutpunkt
 • en annan dataresurs på nätet.

Portalen omfattar olika typer av resurser, t.ex.

 • dokumentation
 • webbsidor
 • program
 • datafiler
 • ftp-protokoll
 • ontologier.

På EU:s portal för öppna data finns också en lista med program som använder EU-data och som har egna sökfunktioner.

En katalog över visualiseringsprogram för EU-data kommer snart.

 

Sök dataserier och resurser

Det finns fyra alternativ:

 1. Använd de olika sidornas sökrutor. Läs mer om hur man söker
 2. Använd webbtjänsten (Rest API) för att skapa applikationer med data från portalen. Läs mer om Rest API
 3. Använd Sparql-slutpunkten för att söka i triplettdatabasen med metadata om dataserierna i rdf-format. Läs mer om Sparql
 4. Sök på utgivare, tema eller grupper.