Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataVisualiseringar - β
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Katalog för datavisualisering

Katalogen innehåller visualiseringsverktyg, utbildningsmaterial och återanvändbara program för både nybörjare och erfarna användare.

Antal poster: 12

Sök verktyg på typ av visualisering

Staplar

Punkter / bubblor

Rutnät

Infografik

Linjer

Kartor

Samband/beroenden

Former/proportioner

Annat

Sök verktyg på typ av data

Geopolitiska data

Nätverksdata

Numeriska data

Textdata

Annat

Sök verktyg på typ av interaktion

Statisk

Dynamisk