Island | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu

Island

Blogy ze státu: Island

Skip results of view Country Insight Blogs

Oddíl s blogy v současné době neobsahuje žádné články

Případy využití ve státě: Island

Skip results of view Případy využití
 • Odvětví:
  Životní prostředí
  Povaha:
  Aplikace

  Iceland Aurora Alert is an application that allows the user to monitor and learn more about Northern Lights activities. Coloured areas on the orbit tells the user the likelihood that Northern Lights can be detected on the sky. Users can set alerts if aurora activity is expected in a specific area, and can share the alerts with others.

 • Odvětví:
  Energie
  Povaha:
  Internetové stránky

  Website providing mapped information about the quality of lambs on farms in Iceland.

Zprávy ve státě: Island

Skip results of view Dokumentace

Akce týkající se otevřených dat ve státě: Island

Skip results of view Otevřená data – Události

V současné době nejsou nahlášeny žádné akce