Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСЗа портала
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Порталът за отворени данни на Европейския съюз осигурява достъп до все по-широк набор от данни на институциите и другите органи на Европейския съюз (ЕС). Можете да използвате тези данни за търговски или нетърговски цели.

Като ви предоставяме лесен и безплатен достъп до данни, искаме да ви помогнем да ги използвате по иновативен начин и да отключите техния икономически потенциал. Целта на портала е също така да се повиши прозрачността и отчетността на институциите и другите органи на ЕС.

Порталът на ЕС за отворени данни накратко

Порталът за отворени данни на ЕС

Порталът за отворени данни на ЕС бе създаден през 2012 г. в резултат на Решение 2011/833/ЕС на Европейската комисия относно повторната употреба на документи на Комисията.

Всички институции на ЕС се приканват, когато е възможно, да оповестяват публично данните за своите дейности. Това означава, че данните могат да бъдат използвани безплатно и без ограничения, произтичащи от авторски права.

Отворени данни — какви са ползите?

Възможността широката общественост да използва повторно данните стимулира

  • икономическото развитие в ЕС;
  • прозрачността в институциите на ЕС.

Данните включват:

  • географски, геополитически и финансови данни;
  • статистически данни;
  • резултати от избори;
  • правни актове;
  • данни за престъпността, здравеопазването, околната среда, транспорта и научните изследвания.

Достъпът до всички тези данни е свободен. Те могат да бъдат използвани повторно в бази данни, доклади или проекти. Институциите и другите органи на ЕС предоставят данните в различни цифрови формати.

По принцип можете да използвате данните безплатно, при условие че посочите източника (вж. правната информация). Малка част от данните подлежат на специални условия за повторна употреба, повечето от които са свързани със защитата на правата върху интелектуалната собственост на трети страни. Ще намерите връзка към тези условия на страницата със съответните данни.

За какво служи порталът?

Той съдържа:

Екипът на портала за отворени данни

Уебсайтът се поддържа от малък международен екип в Службата за публикации на европейските институции в Люксембург. Работим заедно с доставчиците на данни, за да стандартизираме данните и да ги направим по-лесно достъпни. Целта ни е да направим във възможно най-голяма степен тези данни удобни за употреба.

Постоянно работим за подобряването на портала за отворени данни. 

Банери на портала за отворени данни на ЕС

250x250

468x60

180x150

728x90