Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСПриложения
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Приложения

В този раздел ще намерите примери за приложения, разработени от европейските институции, агенции и други органи, (обозначени със знамето на ЕС,) както и от трети страни. Разгледайте нашия раздел за приложения и открийте потенциала на свободно достъпните данни на ЕС.

Използване на данни за COVID-19
IDA (приложение за итеративно управление на данни) е разработена от Jens Buttler система за управление на основни данни чрез базиран на модели и итеративен / гъвкав подход, при...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Прозрачност — публични плащания
Това приложение, налично засега само на гръцки език, извлича и обработва данни от VIES (системата за обмен на информация за ДДС) и от гръцкия портал „DIAVGEIA“ (...Показване на повече
AUDIT TO-GÆTHER – сътрудничество в областта на одита
Приложението спечели 3-то място по време на хакатона в областта на одита, провел се в Прага през 2020 г. То дава възможност за международно сравняване на одитите във...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Лесно извършване на онлайн анкети с EUSurvey!
Искате да проучите възгледите на заинтересованите лица по определен въпрос? Бързо да се допитате до предприятия, граждани или други заинтересовани лица? Да извършите проучване на...Показване на повече
COVID-19 — визуализиране на данни за Австрия и целия свят
Уебсайтът https://www.iconcepts.at/covid19/ използва набори от данни от 2 различни източника — за диаграмите в раздела за Австрия и нейните провинции и окръзи се използват данни...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Наблюдение в реално време на COVID-19 в Каталония
Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
Мониторинг на Covid-19 в Чехия
...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
COVID-19 и замърсяването на въздуха
Европейската агенция за околната среда разработи инструмент, който дава възможност да се проследи как...Показване на повече
TIM Open Access
Tim Open Access съдържа свободно...Показване на повече
Базирани на „Галилео“ приложения за действия във връзка с COVID-19
От началото на пандемията от COVID-19 Европейската агенция за ГНСС съставя база данни за приложенията за картографиране и проследяване на разпространението на болестта....Показване на повече
Europe Media Monitor - NewsBrief
Europe Media Monitor (EMM) е свободно достъпна, напълно автоматична система за анализ...Показване на повече
Медицинска информационна система — MEDISYS
MEDISYS е система за медиен мониторинг, осигуряваща наблюдение, базирано на събития, с цел бързо идентифициране на потенциални заплахи за общественото здраве, като се използва...Показване на повече
Табло за новия коронавирус
От 31 декември 2019 г. насам това табло се актуализира ежедневно с най-новите данни, събрани и съставени от Европейския център за профилактика и контрол върху...Показване на повече
Европейски портал за здравна информация — изобилие от данни на една ръка разстояние
Регионалната служба за Европа на Световната здравна организация (СЗО/Европа) управлява Европейския портал за...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.
InfringEye – използване на данни за по-добро разбиране на процедурите на ЕС за нарушения
Държавите членки, които не спазват правото на ЕС, рискуват да им бъде наложена глоба. Нарушенията обаче водят не само до икономически разходи — те могат да засегнат и...Показване на повече
Това е приложение на трета страна. В съответствие с правната информация службите на Комисията нямат контрол върху това приложение и не носят отговорност за него.

Автор

Източник на данните

Тема